Thema 2018

Thema 2015

"Onbegrensd ID"

Maakt het feit dat je een Nederlands paspoort hebt je per definitie ook een echte Nederlander? Wat is er overgebleven van een Oost-Duitser na de val van de Muur? Hoe universeel zijn onze Westerse denkbeelden nog in een wereld met moslimextremisme, homofobie in Rusland en machtige ondemocratische staten als China? Al deze vragen hebben één ding met elkaar gemeen: zij hebben te maken met de manier waarop onze identiteit in de huidige wereld aan het veranderen is.

Van je familie tot aan je plaatselijke voetbalclub, van je religie tot aan je hobby’s. Het zijn allemaal dingen waar wij ons verwant mee voelen en die deel uitmaken van de manier waarop wij onszelf zien. Je identiteit is datgene dat jou als individu verbindt met groepen mensen. Het geeft mensen een doel in hun leven en vormt een veilige haven in tijden van onzekerheid. Maar als datgene waar je je verbonden mee voelt in een hoog tempo verandert, wat blijft er dan nog over van je identiteit?

Facebook, WhatsApp en Twitter zorgen ervoor dat de verbondenheid in de wereld sterker is dan ooit. Ook de grote migratiestromen van zuid naar noord, de razendsnelle opkomst van China en India als economische reuzen en het plotselinge ontstaan van de Islamitische Staat zijn kenmerkend voor de huidige wereld waarin grote veranderingen en verschuivingen elkaar in een hoog tempo opvolgen. Dit alles heeft zijn uitwerking op je identiteit. Deze wordt gevarieerder en is constant in beweging. Wij voelen ons vandaag de dag verbonden met allerlei soorten groepen, niet alleen dichtbij maar ook ver van huis. Tegelijkertijd veranderen de groepen waartoe wij behoren sneller dan ooit: onze omgeving blijft immers niet hetzelfde en bovendien kiezen wij er vaak bewust voor om deel uit te maken van nieuwe groepen. Zo word je er tegenwoordig niet raar op aangekeken wanneer je bij verkiezingen steeds weer wisselt van partij. De EU dwingt ons om te kiezen tussen Den Haag en Brussel. De rol van de dominee is voor veel mensen in het Westen binnen één generatie gemarginaliseerd, terwijl anderen hun Hollandse rijtjeshuis inruilen voor een loopgraaf in Syrië of Irak.

Maar biedt die gevarieerdere identiteit die constant in beweging is nog wel genoeg houvast? Hebben wij nog enig idee waar wij bij horen en waar wij voor staan in een wereld waarin Westerse normen en waarden niet langer vanzelfsprekend zijn? Sterker nog: bevinden wij ons niet in een identiteitscrisis? Of biedt een ‘onbegrensde identiteit’ juist nieuwe mogelijkheden? Kunnen wij bijvoorbeeld nu niet meer dan ooit bewust bezig zijn met wie wij zijn en wie wij willen zijn? Het Veerstichting-symposium 2015 bekeek onze identiteit van alle kanten en vroeg zich indringend af hoe het met deze onbegrensde identiteit in de huidige wereld gesteld is.

Bestuur
Alexander Kiers - voorzitter
Sophie Simmelink - penningmeester
Maurits Bredius - thematicus
Quirine van Eeden - deelnemers
Sebastiaan de Koning - marketing & logistiek

Ceremoniemeesters
Lynn Stook
Thijs Hannema

Thema 2015 Sprekers 2015 Foto's 2015 Video's 2015 Winnaars 2015


Partners

Van Lanschot Kempen

Randstad

Universiteit Leiden

Shell

Liberty Global

GreenbergTraurig


Cultiveer

Leiden

CHDR

Surlinio Social Media

Louwman Group

FD

a.s.r

Pieterskerk

erasmus+

Activeer

Biopartner


 +31(0)71 512 35 45