Thema 2018

Thema 1993

"Wegens onvoorziene omstandigheden"

Leren Leven Werken in Complexiteit

Sinds de tijden van Descartes heeft ons Westerse denken in het teken gestaan van het ontwikkelen van methoden, technieken, structuren en ideologieën gericht op het beheersen en het voorspellen van onze leefomgeving. De tijd waarin het streven naar beheersbaarheid en voorspelbaarheid beloond werd met resultaat lijkt echter achter ons te liggen.

Wij worden nu voortdurend geconfronteerd met een snel veranderende wereld die zo complex is dat zij niet meer gevoelig lijkt voor traditionele oplossingen en strategieën. Fukuyama zag in 1989 de wereld nog afstevenen op een saaie en voorspelbare liberale democratie, doch ook het Westen kampt nu met geweld en stagnatie.Veel bedrijven, die enkele jaren geleden nog bewonderd werden om hun strakke leiding en sterke strategie blijken nauwelijks te overleven in deze tijden van hevige turbulentie. Het alomvattende ideaal van de verzorgingsstaat vervaagt, nu blijkt dat het verstikkend web van regels en wetten adequate reactie op nieuwe onvoorziene uitdagingen onmogelijk maakt.

De moderne technologie heeft ons niet in staat gesteld sluitende antwoorden te vinden. De mogelijkheden die zij creëerde vergrootten zelfs de complexiteit en het besef van onze onwetendheid. Kennelijk worden wij op onze zoektocht naar antwoorden structureel door de vragen ingehaald.

Welke antwoorden zijn er dan nog voor handen? Voor ons is het antwoord op deze vraag eenvoudig: Wij weten het niet en denken dat u het ook niet weet. Wij geloven dat er geen traditionele antwoorden zijn en dat wij zullen moeten leren leven met onzekerheid van de constante verandering.

Waar voorspellingen en modellen geen houvast meer bieden ontstaat plaats voor visies. Visies die een beeld van de toekomst kunnen geven maar worden ingevuld door het individu in het hier en nu van de tijdelijke, plaatselijke, werkelijkheid. Waar uniforme regels en voorschriften obstakels worden is plaats voor leidraden. Leidraden die ruimte laten aan creativiteit en eigen verantwoordelijkheid. De student en de niet-student zullen kunnen leren van een huisvrouw, die al improviserend haar huishouden ‘managed’ of van een kind dat creatief is door zijn gebrek aan wetenschap.

In oktober staat de Pieterskerk twee dagen tot uw beschikking om te luisteren en te discussiëren over hoe wij kunnen leren juist kracht uit de onzekerheid te putten; hoe organisaties constante verandering als uitgangspunt kunnen accepteren en het individu in zijn rol van veranderaar en belangrijke krachtbron kunnen laten functioneren; of bij dit leerproces nog wel dezelfde methoden van pure kennisoverdracht horen en of deze aangevuld dienen te worden door een andere meer ervaringsgerichte en zelfstandiger manier van benaderen. Kortom; hoe leren wij leven en werken in een onvoorspelbare werkelijkheid?

Bestuur
Allard Luchsinger
Emile van der Does
Sijtje Meermans
Edzard Gelderman


Partners

Van Lanschot Kempen

Randstad

Universiteit Leiden

nexperia

Shell

Liberty Global

GreenbergTraurig


Cultiveer

Leiden

CHDR

Surlinio Social Media

Louwman Group

FD

a.s.r

Pieterskerk

erasmus+

Activeer

 +31(0)71 512 35 45