Thema 2018

Thema 1988

"Spirit in Zaken"

Spirit in Zaken. Wat bezielt ons handelen?

In de praktijk is het vaak moeilijk om ‘spirit’ en zaken goed samen te brengen.

Sommigen zeggen dat er tegenwoordig meer behoefte is aan spiritualiteit. Zij hebben daarvoor goede argumenten. De afnemende invloed van het geloof werpt de mens bij het beantwoorden van existentiële levensvragen steeds meer terug op zichzelf. En dit in een periode dat de technologische ontwikkelingen ons juist veelvuldig met deze vragen confronteren. Werkgevers erkennen meer en meer de noodzaak van inventiviteit, creativiteit en persoonlijke betrokkenheid van hun werknemers. Het investeren in ‘menselijk kapitaal’ wordt gezien als middel om dit te bereiken.

Steeds vaker hebben managers en bedrijfsleven te maken met problemen die op de grens liggen van hun zakelijke bedrijfsopdracht, zoals bijvoorbeeld het milieuprobleem. Zouden we de spirituele ontwikkeling dan ook niet een grotere rol moeten toekennen en in het economisch nut moeten incorporeren?

Anderen ontdekken de rol van de spiritualiteit als wezenlijke aanvulling op de huidige situatie. Daarin wordt een overleefd idealisme van de zestiger en zeventiger jaren gezien. Spiritualiteit zou niet passen in een cultuur waarin economisch nut centraal staat. Hebben wij onze welvaart immers niet te danken aan de huidige manier van zaken doen?

Waar ligt de waarheid in dezen? Hoe zal deze in de praktijk moeten worden ingevuld? Het negende symposium van de VeerStichting zoekt naar antwoorden op deze vragen. Wij hopen dat de sprekers, de dialogen, de fora en de werkgroepen het thema op een zo veelzijdig mogelijke wijze naar voren zullen brengen.

Sprekers
Prof. Dr. C.A. van Peursen
Dr. Peter Koestenbaum
Dr. h.c. A. Leysen
Prof. Dr. J.E. Andriessen
Prof. A. Keyserling
Ir. A. Stikker

Symposiumvoorzitter
Prof. Dr. Ir. G. Broekstra

Bestuur
Ton van de Grampel – Voorzitter
Annekee Hulshoff Pol
Ernest Meijer Swantée
Corine Schaap


Partners

Van Lanschot Kempen

Randstad

Universiteit Leiden

nexperia

Shell

Liberty Global

GreenbergTraurig


Cultiveer

Leiden

CHDR

Surlinio Social Media

Louwman Group

FD

a.s.r

Pieterskerk

erasmus+

FD


 +31(0)71 512 35 45