Thema 2018

Thema 1984

"Nederland in Internationaal Perspectief"

Nederland is een handels- en transportland en in grote mate afhankelijk van de wereldeconomie en de internationale politiek. Dit gegeven manifesteert zich des te nadrukkelijker in een tijd, waarin technologische ontwikkelingen op het gebied van communicatie en transport de wereld steeds kleiner lijken te maken. Deze dynamiek zorgt er o.a. voor dat nieuwe afzetgebieden zich aandienen, de concurrentie scherper wordt en er zich een proces van arbeidsherverdeling voltrekt, waarbij technologieën, prestaties en inkomens een beslissende rol spelen. Het is geboden, met begrip voor de beperkingen die een klein land nu eenmaal kent, doch wel degelijk ook met begrip voor de mogelijkheden, zich te bezinnen op NEDERLAND IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF.

Vanuit een stagnerende markt lijkt enige economische opleving te zijn ingetreden. In dit kader zal het symposium licht werpen op de INSTELLING van het individu en zijn organisaties als een voorwaarde voor voortgaand economisch herstel. Naast algemene vragen zoals “Hoe kijkt het buitenland tegen Nederland aan?”, “Hoe reageert het Nederlands bedrijfsleven op de geschetste ontwikkelingen?” en “In hoeverre blijft de Rotterdamse haven in internationaal opzicht een leidende rol spelen?”, zullen specifieke vragen met betrekking tot de deelthema’s BEDRIJFSLEVEN, OVERHEID en ONDERWIJS aan de orde komen.

Per deelthema zullen de desbetreffende sprekers stellingen poneren waarbij zij zullen aangeven welke concrete instelling van individu en organisaties wordt verwacht. Vervolgens zullen er werkgroepen plaatsvinden, waarbij studenten en niet-studenten geïntegreerd deze stellingen bediscussiëren. De meningen van de werkgroepen zullen de sprekers, inclusief hun eigen mening, verwoorden in hun afsluitende redes. De VeerStichting breekt hiermede met het geijkte patroon van veel symposia en congressen, eindigend in samenvattingen en/of forumdiscussies. U, als deelnemer, heeft Uw eigen inbreng. Een actieve participatie wordt van U verwacht, niet alleen over de gestelde problematiek, maar ook Uw eigen rol hierbinnen. Ouderen brengen hun ervaring mee, jongeren hun onbevangen kijk, terwijl beiden ontvankelijk zijn voor het nieuwe. Daarom wordt ook Uw visie op Nederland in Internationaal perspectief zozeer gewaardeerd.

Sprekers
Dr. B. Hawrylyshyn
Dr. A.H.E.M. Wellink
Drs. R. den Dunnen
F. Swarttouw
Mr. Drs. F. Bolkestein
Mr. H. Scheltema
T. Reeder

Symposiumvoorzitter
Mr. H.A.F. Velu

Bestuur
Hans Mulder – Voorzitter
Sander van der Blonk
Judith Kelholt
Harm Botter


Partners

Van Lanschot Kempen

Randstad

Universiteit Leiden

Shell

Liberty Global

GreenbergTraurig


Cultiveer

Leiden

CHDR

Surlinio Social Media

Louwman Group

FD

a.s.r

Pieterskerk

erasmus+

Activeer

Biopartner


 +31(0)71 512 35 45