Thema 2018

Thema 1982

"Inhaken of Afhaken?"

Het doemdenken hangt als een grauwe nevel over de maatschappij. En daar zijn genoeg redenen voor aan te wijzen. Eén daarvan is de botsing tussen mens en instituut. Organisaties en samenleving dreigen uit elkaar te groeien. De overheid lijkt daarbij uitsluitend reactief in haar handelen, het bedrijfsleven lijkt sociale doeleinden te verwaarlozen, pressiegroepen lijken uitsluitend oog te hebben voor eigen groepsbelang. Velen isoleren zich en haken af.

Wat gaan we eraan doen? Er zijn wel degelijk positieve mogelijkheden, daar is iedereen het over eens. Uiteindelijke vormen we zelf de maatschappij en het zal van onze eigen inzet en kritische opstelling afhangen hoe de toekomst eruit gaat zien. Op het derde symposium gaan we onderzoeken waar de mogelijkheden liggen. Er worden actuele vragen aan de orde gesteld die voor iedereen van belang zijn.

Sprekers
Geert Hofstede
Charles Ritterband
Peter Mueller
Joseph Jaworski
G. Brenninkmeijer
Jay Ogilvy

Symposiumvoorzitter
Marc Battaille

Bestuur
Hendrik Goeman Borgesius – Voorzitter
Hugo Boreel
Maurice Eykman
Godert Tegelberg
Assistentie: Monique Tiedemann


Partners

Van Lanschot Kempen

PWC

Randstad

Universiteit Leiden

Liberty Global


Cultiveer

Leiden

CHDR

Dura Vermeer

Surlinio Social Media

Lexence

FD

a.s.r

Shell

Pieterskerk

GreenbergTraurig

RB

Transformation forums

 +31(0)71 512 35 45