Thema 2018

Thema 1982

"Inhaken of Afhaken?"

Het doemdenken hangt als een grauwe nevel over de maatschappij. En daar zijn genoeg redenen voor aan te wijzen. Eén daarvan is de botsing tussen mens en instituut. Organisaties en samenleving dreigen uit elkaar te groeien. De overheid lijkt daarbij uitsluitend reactief in haar handelen, het bedrijfsleven lijkt sociale doeleinden te verwaarlozen, pressiegroepen lijken uitsluitend oog te hebben voor eigen groepsbelang. Velen isoleren zich en haken af.

Wat gaan we eraan doen? Er zijn wel degelijk positieve mogelijkheden, daar is iedereen het over eens. Uiteindelijke vormen we zelf de maatschappij en het zal van onze eigen inzet en kritische opstelling afhangen hoe de toekomst eruit gaat zien. Op het derde symposium gaan we onderzoeken waar de mogelijkheden liggen. Er worden actuele vragen aan de orde gesteld die voor iedereen van belang zijn.

Sprekers:
Geert Hofstede
Charles Ritterband
Peter Mueller
Joseph Jaworski
G. Brenninkmeijer
Jay Ogilvy

Symposiumvoorzitter:
Marc Battaille

Bestuur:
Hendrik Goeman Borgesius – Voorzitter
Hugo Boreel
Maurice Eykman
Godert Tegelberg
Assistentie: Monique Tiedemann


Partners

AT Kearney

Randstad

Universiteit Leiden

Liberty Global

Deloitte


Gouden sponsoren

Heineken

Loyens & Loeff

Johnson & Johnson

ECP

Wolterskluwers

Leiden

DIF

Surlinio Social Media

De Brauw

PON

Van den berch van Heemstede

Pieterskerk


 +31(0)71 512 35 45