Thema 2018

Thema 2000

"Gelukkig"

Heeft een beeldend kunstenaar een duidelijker beeld van schoonheid dan een blinde? Zijn de waarden van een Christen beter dan die van een Moslim? Heeft een natuurkundige meer inzicht in de werkelijkheid dan een kind?

Door de geschiedenis heen speelt de geluksvraag een centrale rol in het menselijk denken. Waar in de Verlichting het gebruik van de ratio zou leiden tot geluk, benadrukten de Romantische denkers het belang van emotie in de zoektocht naar geluk.

De afgelopen decennia lijken wij het eens over de randvoorwaarden van geluk: democratie en vrijheid, markteconomie en welvaart, wetenschap en kennis, vormen de pijlers van de Westerse samenleving. De vrijheid om te kiezen is sinds de tweede helft van de 20ste eeuw sterk toegenomen. De moderne mens zoekt zelf uit waar hij voor staat en wat hij voor zichzelf het beste acht. Het individu wiens primaire levensbehoeften vervuld zijn, richt zich nu nog slechts op zijn interne geluksbevrediging.

Wat zijn echter de essentiële voorwaarden voor geluk? Wat is bijvoorbeeld het belang van menselijke relaties, het vinden van een levenspartner, het kunnen genieten van kunst en natuur, het zoeken van uitdagingen en het streven naar een doel of het leven in veiligheid en geborgenheid?

Tijdens het symposium staat de vraag centraal of de moderne mens erin slaagt de keuzevrijheid en de alsmaar groter wordende welvaart om te zetten in menselijke geluksbeleving. Zijn de voorwaarden voor geluk onveranderlijk en universeel, of beleeft ieder mens een eigen geluk, gebonden aan tijd en ruimte? Is geluk een dwaallicht dat we achterna lopen, maar wellicht nooit zullen vinden?

Bestuur
Merel Anten
Pieterpaul Briët
Andrea Davina
(R)urik van Opstal
Jorn Wegter


Partners

Van Lanschot Kempen

Randstad

Universiteit Leiden

nexperia

Shell

Liberty Global

GreenbergTraurig


Cultiveer

Leiden

CHDR

Surlinio Social Media

Louwman Group

FD

a.s.r

Pieterskerk

erasmus+

Activeer

 +31(0)71 512 35 45