Thema 2018

Programma

43e Veerstichting Symposium: "Vast in Versnelling?"

Dag 1: donderdag 23 juni

12:15 - Inloop Veertafels

13:00 - Start Veertafels

Op 50 locaties in en rondom Leiden zullen groepen tegelijkertijd een afwisselend programma volgen met werkgroepen en sprekers inclusief hapje en drankje.

13:10 - Aynouk Tan

13:20 - Eer en genoegen

14:30 - Pauze

14:45 - Kees Klomp

15:15 - Loes Damhof & Ineza Umuhoza Grace

16:00 - Einde Veertafels

17:00 - Opening Pieterskerk

17:15 - Joke Hermsen

17:50 - Verrassings spreker

18:35 - Sophie Straat

19:00 - Diner

22:00 - Einde

Dag 2: vrijdag 24 juni

08:30 - Inloop Pieterskerk

09:00 - Ontbijt

09:30 - Oluyemi Adetiba-Orija

10:00 - Rasa Muller

10:40 - Pauze

11:45 - Generaal Onno Eichelsheim

12:30 - Studentspreker Marie Wessling

13:00 - Lunch + Wandeling

14:15 - Yoràn Vroom

14:45 - Astrid Houben

15:20 - Pauze

16:00 - Daniel Kahneman

16:50 - Verrassing Performance

18:00 - Einde

* Een symposiumkaart voor zowel studenten als vormgevers is exclusief overnachting.
** Een symposiumkaart voor zowel studenten als vormgevers is inclusief diner op donderdag en ontbijt, lunch en borrel op vrijdag.
*** Het is tot 3 juni 2022 mogelijk om uw kaartje kosteloos te restitueren.

Sprekers

Eveline van Rijswijk

Eveline van Rijswijk
Dagvoorzitter

Eveline van Rijswijk (1988) is presentator, theatermaker, columnist, wetenschapscommunicator en politiek historicus. Eveline studeerde politicologie, geschiedenis en filosofie aan de Universiteit Leiden en studeerde ook een semester in Berlijn en in Jeruzalem. Na haar studie werkte ze o.a. bij het Rijksmuseum en het Anne Frank Huis. Als hoofdredacteur en presentator bij het online- & tv- programma “Universiteit van Nederland” maakte ze honderden video’s met wetenschappers uit allerlei vakgebieden. In het najaar van 2018 debuteerde Eveline van Rijswijk als theatermaker met de politieke onewomanshow “De Première”, over 100 jaar vrouwen in de Nederlandse politiek en de vraag waar de eerste vrouwelijke premier blijft. Je kunt haar ook kennen van haar deelname aan het tv-programma De Slimste Mens. Ze schopte het in de zomer van 2019 namelijk tot de finaleweek. Sinds het najaar van 2021 heeft Eveline van Rijswijk wekelijks een taalcolumn op NPORadio1 bij het programma “Spraakmakers”.

Aynouk Tan (1982) is modefilosoof en gespecialiseerd in de relatie tussen mode, politiek en identiteit. Ze verwierf nationale bekendheid dankzij haar rubriek ‘mode volgens Aynouk Tan’ in het NRC Handelsblad waarvoor ze zich wekelijks in een andere outfit hulde om kritische vragen te stellen. Waarom dragen we wat we dragen? Hoe vormen onze kleren onze identiteit, eigenwaarde, relaties en gedrag? Tegenwoordig werkt ze als programmamaker, adviseur en curator voor een breed scala aan opdrachtgevers waaronder het Amsterdam Museum, Cobra Museum en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Tan is ook jurylid voor de Dutch Design Awards en oprichter van de ‘Queer is not a Manifesto’, een organisatie die zich bezighoudt met het bevorderen van gelijkwaardigheid voor queer personen, in het bijzonder queer personen van kleur.

Themaevent

Aynouk Tan

Ineza Umuhoza Grace

Ineza Umuhoza Grace

Ineza Umuhoza Grace (1996) is een Afrikaanse ecofeminist (gelooft in de duurzaamheid van het ecosysteem en in de kracht van vrouwen om de verandering te leiden) en is afgestudeerd in milieutechniek aan de Universiteit van Rwanda. Ze is een impact-gedreven jonge leider die oplossingen zoekt voor huidige maatschappelijke uitdagingen, klein of groot. Ze is de oprichter van de door jongeren geleide Rwandese non-profitorganisatie The Green Fighter, waar ze Executive Officer is en mede-oprichter van de Loss and Damage Youth Coalition, waar ze als coördinator fungeert.
De klimaatopwarming is al jaren aan het versnellen. Zitten we vast in processen waar het juist nu cruciaal is om versnelling toe te passen, zoals de bestrijding van de klimaatcrisis? Hoe zorgen we ervoor dat dit proces wel gaat versnellen?

Derk Sauer is een Nederlandse journalist en uitgever. Hij heeft onder andere de Moscow Times opgezet en woonde jaren in Moskou, tot hij een paar weken geleden noodgedwongen samen met zijn krant naar Nederland is verhuisd.

Door de versnelling van technologische ontwikkelingen heeft media meer invloed op landelijke conflicten dan ooit. Media is niet meer enkel een nieuwsbron, maar een voeder van informatie oorlogen. Het beïnvloedt wie wel en wie geen hulp krijgt en de algehele manier waarop burgers naar verschillende partijen van conflicten kijken. Zitten we vast in de tunnelvisie van media? Of heeft deze versnelling er juist voor gezorgd dat we meer betrokken kunnen zijn bij verre conflictgebieden?

Joke Hermsen

Derk Sauer

Joke Hermsen

Joke Hermsen

Joke Hermsen is schrijver en filosoof die haar brede expertise onder andere heeft liggen op het gebied van tijd. Ze schreef Kairos, Stil de Tijd en Ogenblik & Eeuwigheid en nog veel meer fascinerende boeken en essays. Ze geeft veel lezingen over haar werk en over diverse filosofische en maatschappelijke kwesties.

Kan je leven in het moment, of moet je altijd aan de toekomst blijven denken? Wanneer is versnelling iets om aan te moedigen en wanneer is het beter om even vast te staan en te kijken naar je huidige positie die haar wortels in het verleden vindt? Hoe kan de tijd snel of juist langzaam lijken te gaan?

Oluyemi Adetiba-Orija is een Nigeriaanse advocaat, die samen met een groep andere vrouwelijke advocaten pro bono zaken doet voor arme mensen die vast zitten in de Nigeriaanse gevangenis. 70% van de mensen die daar vast zitten wachten nog op hun zaak. Veel mensen zitten onterecht (veel te lang) vast en de situatie in de gevangenis is onmenselijk, doordat de capaciteit groots wordt overschreden.

Hoe voelt het om letterlijk vast te zitten in het leven? Hoe ga je door met je leven als er geen mogelijkheid is om te versnellen? Hoe kunnen we als maatschappij ervoor zorgen dat mensen de keuze hebben om te versnellen of juist vast te staan, als ze dat recht hebben?

Oluyemi Adetiba-Orija

Oluyemi Adetiba-Orija

Rasa Muller

Rasa Muller

Rasa Muller is een natuurkundige en promovenda in de deeltjesfysica, maar altijd erg breed geïnteresseerd geweest in nog veel meer dan alleen de bètawetenschappen. Ze houdt ervan om haar kennis over de bètawetenschappen uit te dragen naar een breder publiek, werkt bovendien in de horeca van het Internationaal Theater Amsterdam, turnt fanatiek en speelt klassiek piano. Ze leeft hierdoor zelf dan ook in de vijfde versnelling.

Voor haar promotie op het Nikhef onderzoekt ze deeltjes die versneld zijn door de kosmos, neutrino’s geheten. Op aarde kan de mens ook deeltjes versnellen, zoals in CERN gebeurd, maar dat gaat zeker niet zo snel als het universum dan kan. Wat betekent versnelling in de natuurkunde? Wat kunnen versnelde deeltjes ons vertellen over het bestaan van het universum? En wat hebben wij als mens hieraan?

Marie Wessling is Liberal Arts & Sciences en Filosofie studente aan de Rijksuniversiteit Groningen. Maatschappelijke problemen en kansenongelijkheid zijn onderwerpen waar Marie zich in de toekomst graag voor wil inzetten. Als bestuurslid bij Enactus Groningen zal zij komend jaar haar steentje bijdragen aan het oplossen van sociale, economische en ecologische problemen door middel van ondernemerschap.

In haar ‘levenssymfonie' is haar intentie de verbinding te leggen tussen versnelling en vertraging op zowel individueel als samenlevingsniveau.

Marie Wessling

Marie Wessling
Studentspreker

Generaal Eichelsheim

Generaal Eichelsheim

Onno Eichelsheim is de Commandant der Strijdkrachten van de Nederlandse Krijgsmacht in de rang van generaal. De Commandant der Strijdkrachten is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van militaire operaties. Hij geeft leiding aan de krijgsmacht, is verantwoordelijk voor haar gereedstelling en informeert en adviseert de minister hierover.

In de afgelopen maanden is de wereld in een ontzettend gevaarlijke versnelling terecht gekomen. De oorlog in Oekraïne vraagt ons om op een andere manier naar internationale relaties en nationaal beleid te kijken. Hoe gaat de Nederlandse defensie met deze versnelde verandering om? Waar decennia geleden duizenden mensen nodig waren om enkele meters van een gebied te winnen, kan nu één iemand met een druk op de knop duizenden mensen omleggen. Oorlogvoering is aan het digitaliseren in een hoog tempo. Wij leven in een samenleving die het meest verbonden is met het internet, door snelle digitalisering. Zijn we hierdoor nu extra kwetsbaar? Hebben we door de versnelde digitalisering onszelf een makkelijk doelwit gemaakt op het gebied van cyberwar? Hoe ver zal Poetin gaan op dit gebied?

Astrid Houben is net afgestudeerd van de master Business Administration en op haar 23ste gediagnosticeerd met een chronische ziekte. Door deze diagnose is haar kijk op het leven in een versnelling veranderd.

Hoe is het als de versnelling van de ene op de andere dag wordt stopgezet? Als je verplicht wordt om stil te staan en te reflecteren, en na te denken over de perceptie van jouw eigen tijd omdat je niet weet hoeveel daarvan nog rest? Hoe verandert de perceptie van tijd nadat je te horen hebt gekregen dat je een chronische ziekte hebt? Wat wil je nog doen met je leven en waar hou je mee op? En hoe ga je met deze veranderingen om?

Astrid Houben

Astrid Houben

Daniel Kahneman

Daniel Kahneman

Daniel Kahneman is een hoogstaande psycholoog die veel baanbrekend onderzoek heeft gedaan op het gebied van economie en psychologie. Hij heeft een nobelprijs voor de economie gewonnen in 2002 en de bestseller ‘Thinking, Fast and Slow’ (vertaald: Ons feilbare denken) geschreven. Dit boek beschrijft hoe onze twee denksystemen - intuïtie en ratio - onze beslissingen sterk beïnvloeden.

Hoe groot is het effect van het altijd snel willen handelen op de kwaliteit van onze beslissingen? Is onze maatschappij zo gebouwd dat we worden aangestuurd om systeem één (intuïtie) meer te gebruiken dan systeem twee (ratio)? Hoe zou de wereld eruit zien als we zouden aanleren om alleen nog maar langzaam en rationeel na te denken?

Werkgroepen

Meer dan ooit denken we aan de toekomst en maken we ons er ook veel zorgen om. Grote, invloedrijke instanties schetsen een toekomstbeeld die er niet aantrekkelijk uitziet voor de mens. Maar hoe weten zij zo zeker dat de toekomst er precies zo uit gaat zien? In principe kan niemand de toekomst voorspellen. Als we een vast toekomstbeeld hebben, krijgen we dan een tunnelvisie hiernaar? Futures Literacy is een universeel toegankelijke vaardigheid waarmee we onze aannames over de toekomst gebruiken om anders naar het heden te kijken. Loes Damhof is gespecialiseerd in Futures Literacy, gesteund door UNESCO, en gaat de deelnemers in een workshop deze skill aanleren.

Loes Damhof

Loes Damhof

Performances

Sophie Straat

Sophie Straat

De Nederlandse volkszangeres Sophie Straat (1994) groeide eind jaren 90 op in de voormalige, maar inmiddels gegentrificeerde volksbuurt de Pijp. Tegenwoordig schrijft Straat, samen met haar compagnon Wieger, over de effecten van gentrificatie in Amsterdam. In haar liederen krijg je een kijkje in de levens van de groene bakfiets eigenaar, de Zuidas werker en het net naar Amsterdam Noord verhuisde kind. Naast haar rol als vertolker van het levenslied, is Straat kunstenaar en maakt zij sociaal geëngageerd werk.

Bij deze twee dagen denken we na over wanneer te versnellen en wanneer te vertragen. We denken na over onze tijdsindeling, het ritme van ons leven. Soms lijkt het alsof we zweven door het heelal waarbij rennen of stoppen geen nut heeft, want zwevend kan je niet versnellen of vertragen. Daarvoor hebben we houvast nodig; een grond om op te lopen, een leuning om ons aan vast te houden. In de muziek is het slagwerk de grond en de leuning. Alles beweegt en speelt met tijd en ritme, wat mogelijk is doordat het slagwerk een constante is in het geheel; de houvast. Yoràn Vroom neemt ons mee in deze houvast met zijn drumstel, hij laat ons zien wat het belang is van een constante en hoe we kunnen spelen met tijd en ritme.

Yoran Vroom

Yoran Vroom


Partners

PWC

OC&C Strategy Consultants

Randstad

Universiteit Leiden

Van Lanschot Kempen

Liberty Global

GreenbergTraurig


Gouden sponsoren

VP capital

Leiden

CHDR

Rituals

Dura Vermeer

Surlinio Social Media

PON

Johnson & Johnson

Pieterskerk

NautaDutilh

De transformatie groep

Zilveren sponsoren
 +31(0)71 512 35 45