Thema 2018

Thema 2004

"Vrijheid van Grenzen"

Tijdens het 25e Veer Stichting symposium zal de verhouding tussen grenzen en vrijheid centraal staan. Dit onderwerp is ingegeven door het feit dat thans grenzen op vele gebieden in beweging zijn.

Dit is niet nieuw, want mensen hebben altijd de drijfveer gehad grenzen op te zoeken en te doorbreken. Het verdwijnen van een grens betekent meer vrijheid, maar de begrensde, oude kaders verliezen tegelijkertijd hun functie als houvast. Op de ontstane situatie zijn andere grenzen van toepassing, maar deze moeten opnieuw worden verkend en vastgesteld. Deze onbekendheid en het ontstane gebrek aan houvast veroorzaken beide bij de meeste mensen gevoelens van onzekerheid en machteloosheid. Aan de ene kant hebben we dus de neiging op zoek te gaan naar nieuwe grenzen, maar aan de andere kant boezemt de onbekendheid van het nieuwe ons angst in. In een ieder is deze strijdigheid in een bepaalde mate aanwezig. Vrijheid mag nooit zo grenzeloos zijn dat we verlamd worden door onze angsten voor het onzekere. Maar grenzen mogen ook weer niet zo rigide zijn dat geen vrijheid overblijft voor groei en dynamiek.

De verhouding tussen grenzen en vrijheid lijkt op meerdere vlakken zoek en dit veroorzaakt een gevoel van onbehagen bij mensen. De globaliserende wereldeconomie veroorzaakt bijvoorbeeld angst en onzekerheid bij velen. De grote multinationale bedrijven wensen geen grenzen anders dan de grenzen die hun positie beschermen. Massa’s mensen hebben hierdoor het gevoel een speelbal te worden van commercie en economische groei, zonder dat de grenzen van het publieke belang een remmende factor of een houvast bieden. Als reactie hierop omklemmen velen een rigide, regionale identiteit en stellen zich vijandig tegenover vreemde invloeden op. De goede verhouding tussen grenzen en vrijheid ontbreekt in alle gevallen.

Om bewegende grenzen te schetsen op de gebieden van cultuur, wetenschap, Europa, economie en milieu, is een aantal vooraanstaande sprekers uitgenodigd. Ieder zal op zijn eigen vakgebied een visie geven op de invloed van grenzen en het belang van vrijheid. Tijdens werkgroepen en Socratische fora wordt vervolgens van de deelnemers aan het symposium een actieve bijdrage verlangd. Door middel van een gezamenlijke inspanning krijgen wij beter zicht op grenzen en vrijheid. Daarbij spelen de volgende vragen een leidende rol:

  • Waar komen de nieuwe grenzen op de verschillende gebieden te liggen?
  • Is de huidige ‘vergrenzing’ te kenschetsen als een breukvlak of is er sprake van een volgende stap in een geleidelijk proces?

Aan de hand van deze vragen hopen wij een beeld te schetsen van de vrijheid van grenzen en de grenzen van vrijheid.

Bestuur
Frederik Vernède
Joost Heurkens
Joost van Hilten
Fleur Duijsens
Charlotte Smit
Jan van Nass


Partners

Van Lanschot Kempen

Randstad

Universiteit Leiden

Shell

Liberty Global

GreenbergTraurig


Cultiveer

Leiden

CHDR

Surlinio Social Media

Louwman Group

FD

a.s.r

Pieterskerk

erasmus+

Activeer

Biopartner


 +31(0)71 512 35 45