Thema 2018

Thema 2005

"Moed Moet"

Zijn we bang? Zijn we laf? Zijn we gemakzuchtig? We weten de wegen naar onze idealen vaak niet te vinden, terwijl de keuzemogelijkheden zijn toegenomen. Misschien zijn we bang voor het onbekende of voor de obstakels die we op de nieuwe weg tegen kunnen komen. Of komen we er niet eens aan toe onze idealen te definiëren?

De grenzen van hetgeen de aarde aan kan zijn in zicht, de Westerse welvaartsgroei is minder vanzelfsprekend, culturen polariseren en een negatieve opinie heerst. Er moet iets gebeuren om de problemen onder ogen te zien, om het tij te keren en om oude patronen te doorbreken. Dit vergt Moed. Moed tot zelfreflectie, Moed om onafhankelijk te zijn, Moed om door te zetten, Moed om te vertrouwen in onszelf, in de medemens en op een goede afloop.

Moed is waardevol voor individu en maatschappij. Moed is nodig om nieuwe inzichten te verwerven. De maatschappij heeft pioniers en dissidenten nodig om vorm te krijgen. Belangrijk is dat Moed, getoond door het individu, anderen inspireert en motiveert.

Moed is een noodzakelijke voorwaarde voor onze maatschappelijke en individuele ontwikkeling. Maar wat is de betekenis van Moed in ieders praktische werkervaring en leefomgeving? Moet in West-Europa meer Moed worden getoond? Hoe kunnen we Moed bevorderen bij onszelf en bij anderen? Wanneer is Moed goed? Zijn we ons ervan bewust dat ‘doen’ en ‘laten’ beide moedig kunnen zijn? Kortom, wanneer Moet Moed?

Bestuur
Jan Vriesendorp
Folkert van Cleef
Jantien van der Laan
Jan-Joost Leusveld
Leonie van der Meer


Partners

Van Lanschot Kempen

Randstad

Universiteit Leiden

nexperia

Shell

Liberty Global

GreenbergTraurig


Cultiveer

Leiden

CHDR

Surlinio Social Media

Louwman Group

FD

a.s.r

Pieterskerk

erasmus+

FD


 +31(0)71 512 35 45