Thema 2018

Thema 2002

"Het Conflict"

Waar mensen zijn, zijn conflicten. Ze doen zich voor wanneer belangen, doelstellingen, ideeën en acties niet met elkaar in overeenstemming zijn. Conflicten kunnen immense destructieve gevolgen hebben, maar evenzeer leiden tot grote verbeteringen.Vaak bestaat de neiging om de botsing van gedachten en handelen uit de weg te gaan. We stellen onze denkbeelden bij of verzwijgen ze voor de ander. We passen ons gedrag aan. In onze maatschappij wordt gestreefd naar consensus. Er wordt gedoogd, gemedieerd en verschillen worden genegeerd.

Internationaal neigen trends van globalisering naar een zo groot mogelijke homogeniteit van waarden om probleemloze interactie te bevorderen. Het conflict is echter onvermijdelijk. Het kan bovendien een effectief middel zijn om vooruitgang te bewerkstelligen.

Innerlijke twist van gevoelens en idealen geeft inzicht in de eigen identiteit. Strijdige ideeën vormen een bron van inspiratie en creativiteit. In de relatie met anderen verschaft het helderheid over onze standpunten, motivaties en de rol die we willen spelen. Voor wetenschappelijk succes zijn conflicten onontbeerlijk. Wedijver tussen bedrijven stimuleert de economie. In de politiek en de maatschappij is het aangaan van conflicten vaak de enige manier om tot oplossingen te komen en daadwerkelijke verandering te creëren.

Tijdens het VeerStichting symposium willen we nader ingaan op het conflict in zijn vele verschijningsvormen. Hoe we ons kunnen behoeden voor de destructieve werking ervan. En hoe we gebruik kunnen maken van het conflict als stimulans voor positieve, creatieve en vernieuwende ontwikkelingen;

  • Hoe om te gaan met het persoonlijk conflict tussen droom en daad, intenties en acties, wie je bent en wie je wilt zijn?
  • Hoe voorkom je dat conflicten in een relatie polarisering of bekoeling veroorzaken en juist leiden tot een betere, intensievere verstandhouding?
  • Hoe vermijdt een organisatie dat strijdige (persoonlijke) belangen innovatie en vooruitgang ondermijnen?
  • Hoe kan een bedrijf interne competitie stimuleren zonder dat het een negatief effect heeft?
  • Hoe kan een maatschappij meer ruimte bieden om op een constructieve manier om te gaan met heersende conflicten?
  • In hoeverre zijn de gevolgen van ongelimiteerde wedijver tussen bedrijven en landen wenselijk?

Bestuur
Liesbeth van Adrichem
Jikkemien Schutte
Wouter van der Gaag
Evelien Deiters
Duco Hoen


Partners

Van Lanschot Kempen

Randstad

Universiteit Leiden

Shell

Liberty Global

GreenbergTraurig


Cultiveer

Leiden

CHDR

Surlinio Social Media

Louwman Group

FD

a.s.r

Pieterskerk

erasmus+

Activeer

Biopartner


 +31(0)71 512 35 45