Thema 2018

Thema 1987

"Vorm Geven Vorm Nemen"

Tijdens dit symposium stond de vraag centraal hoe mensen dienen om te gaan met het spanningsveld tussen maakbaarheid en machteloosheid. Individualisering, betere opleiding en emancipatie, scheppen de verwachting dat het mogelijk moet zijn wezenlijke invloed uit te oefenen op de richting die de organisaties, waar we deel van uit maken, kiezen. In combinatie met de mogelijkheden die door technologische ontwikkelingen ontstaan zijn, is het idee van maakbaarheid gegroeid.

Maar de actualiteit doordringt ons er van dat veel processen voor de enkeling in feite niet of nauwelijks beheersbaar zijn. Vooral ontwikkelingen op grotere schaal zoals vervuiling, werkeloosheid en monetaire problemen lijken zo complex in elkaar te zitten dat wij ons er vaak machteloos bij voelen. Ook in de eigen omgeving worden we vaak belemmerd in de mogelijkheden direct uit de voeten te kunnen met verworven kennis en vrijheid. Regelgeving en bureaucratisering veroorzaken op veel plaatsen knelpunten.

Hoe moeten individuen die in organisaties geconfronteerd worden met dit spanningsveld, een opstelling ontwikkelen? Wij denken dat het belangrijk is de nadruk hier te leggen op de capaciteit van mensen om eigen doelen te kiezen of dat althans te leren. Doelen bepalen zonder daarbij het uitzichtloze pad van de wereldverbeteraar in te slaan of vanuit desinteresse of een gebrek aan vertrouwen terug te vallen naar een micro-niveau. Niet vorm-geven of vorm-nemen maar het zoeken naar een evenwicht.. manoeuvreren tussen maakbaarheid en machteloosheid.

Sprekers
Prof. Dr. C.J. Zwart
Prof. Donald A. Schön
Rt Hon Shirley Williams
Wouter van Dieren
Dr. L. Alberto Sanchez
Dr. J.L. de Vries
Burggraaf Etienne Davignon

Symposiumvoorzitters
Prof. Dr. A.H.G. Rinnooy Kan
Lodewijk Govaerts

Bestuur
Willem Manneke – Voorzitter
Winny Hooft Graafland
Frank Leijdesdorff
Bruun Scheltema


Partners

Van Lanschot Kempen

Randstad

Universiteit Leiden

nexperia

Shell

Liberty Global

GreenbergTraurig


Cultiveer

Leiden

CHDR

Surlinio Social Media

Louwman Group

FD

a.s.r

Pieterskerk

erasmus+

FD


 +31(0)71 512 35 45