Thema 2018

Introductie

Sinds 1979 brengt de Veerstichting jonge, ambitieuze studenten en de zogenoemde ‘vormgevers van de maatschappij’ samen. De stichting is opgericht met het doel om de dialoog tussen deze generaties te bevorderen. Door middel van een jaarlijks wisselend thema komen relevante, maatschappelijke onderwerpen aan bod. Aan de hand van dit thema faciliteert de Veerstichting unieke ontmoetingen tussen generaties met uiteenlopende achtergronden, interesses en professies. Van student technische natuurkunde tot student rechtsgeleerdheid, van CEO tot kunstenaar; de Veerstichting maakt unieke ontmoetingen tussen generaties mogelijk.

Wij geloven als geen ander in de kracht van menselijke interacties als bron van kennis en inspiratie. Door het uitwisselen van bijzondere ervaringen, ideeën, visies en standpunten, ontstaat er een unieke ontmoeting tussen student en vormgever. Deze uitwisseling wordt mede gefaciliteerd door nationale en internationale top-sprekers. De Veerstichting slaat een brug tussen de twee generaties zodat zij tot nieuwe inzichten kunnen komen over mens en maatschappij. Dit draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de betrokkenen en inspireert tot het vormen van nieuwe ideeën.

Het symposium

De Veerstichting is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks symposium van twee dagen dat plaatsvindt in Leiden. Het deelnemersveld bestaat uit enerzijds 250 studenten van alle Nederlandse en Vlaamse universiteiten en hogescholen, en anderzijds 250 zogenoemde vormgevers uit het bijvoorbeeld het bedrijfsleven, de wetenschap, de kunst- en cultuursector, de politiek, de sportwereld, e.d. Het symposium biedt een platform waar jonge, ambitieuze studenten in contact kunnen komen met deze vormgevers van de maatschappij die al een substantiële bijdrage leveren aan het maatschappelijk leven, en vice versa. Door het hoge niveau van zowel sprekers als deelnemers is deze ontmoeting een bron van energie en inspiratie, wat vaak resulteert in vernieuwende inzichten voor eenieder.

Met prikkelende lezingen en performances staat het symposium in het teken van inspireren en geïnspireerd worden. Jaarlijks staat dan ook een levensbeschouwelijk thema centraal dat ligt op het raakvlak van mens, organisatie en maatschappij. De thema’s reflecteren opkomende trends en stimuleren deelnemers om zich te mengen in levendige discussies, welke zorgen voor de open en unieke sfeer.

Afbeeldingen


Partners

Van Lanschot Kempen

Randstad

Universiteit Leiden

nexperia

Shell

Liberty Global

GreenbergTraurig


Cultiveer

Leiden

CHDR

Surlinio Social Media

Louwman Group

FD

a.s.r

Pieterskerk

erasmus+

FD


 +31(0)71 512 35 45