Thema 2018

Thema 1990

"Beslist in onzekerheid"

Beslist in onzekerheid. Tussen analyse en intuïtie.

Het laatste kwart van deze eeuw is met één woord te kenmerken: turbulentie. Het démasqué van het communistische systeem, de ontwikkeling van de V.S. van economische macht tot schuldennatie, de te verwachten fundamentele omwenteling in Zuid-Afrika, de onstuitbare groei van Japan en de magie van het Europa 1992-project mogen getuigen van deze tijden van versnelde verandering.

De Westerse wereld die bezig is te ontgroenen en te vergrijzen maakt de overgang van een industriële naar een informatiemaatschappij. Door deze internationale turbulentie kampt de zakenwereld met koersbewegingen van aandelen en valuta die de ‘noble art of business’ dreigen te doen ontaarden in een roulettespel.

De enige constante lijkt verandering, verandering die resulteert in een voortdurende onzekerheid omtrent de te nemen beslissingen. In onzekerheid moet gezocht worden naar kennis die betrouwbaar genoeg is om beslissingen op te baseren. Hiertoe gebruiken mensen zowel hun analytische als hun intuïtieve vermogens. Enerzijds komen zij door analyse tot strategische scenario’s, waarbij onzekerheden en waarschijnlijkheden worden gevangen in modellen en beslisbomen. Anderzijds spelen juist in onzekerheid de intuïtieve vermogens een vitale rol.

Analyse en intuïtie zijn beide nodig om tot betrouwbare kennis en dus beslissingen te komen. Vragen die het gebruik van dit begrippenpaar oproept zijn:

  • Hoe komen wij tot beslissingen?
  • Bestaat er zoiets als intuïtief leiderschap?
  • Hebben analyse en marktonderzoek een verlammend effect op besluitvorming?
  • Is de wetenschap als analytisch instrument van de samenleving verdienstelijk, of moet zij zoeken naar nieuwe vormen?
  • Hoe kunnen de intuïtieve vermogens beter ontwikkeld worden zodat men is opgewassen tegen de informatiemaatschappij?
  • Wat is, gegeven de onlosmakelijkheid van analyse en intuïtie, de beste vorm van organisatie?
Deze en andere vragen worden met uw deelneming op het elfde symposium van de Veer Stichting beantwoord. Als u nu intuïtief besluit tot deelname zult u tijdens het symposium kunnen analyseren waarom dat een goede beslissing was.

Sprekers
Prof. Dr. David J. Murray
Dr. P. Winsemius
Bart Heijermans
Cox Habbema
Prof. Dr. Heinz von Foerster
Drs. J.F.M. Peters
Prof. Dr. H. GaljaardSymposiumvoorzitter
Drs. J.P. van der Reijden

Bestuur
Suzanne Bonarius – Voorzitter
Arne Bender
Willemien Erkelens
Ebel Kemeling


Partners

Van Lanschot Kempen

Randstad

Universiteit Leiden

Shell

Liberty Global

GreenbergTraurig


Cultiveer

Leiden

CHDR

Surlinio Social Media

Louwman Group

FD

a.s.r

Pieterskerk

erasmus+

Activeer

Biopartner


 +31(0)71 512 35 45