Thema 2018

Thema 1999

"De Voorspoed Voorbij"

Nog nooit was de materiële welvaart in de geschiedenis van het westen zo groot als nu. Daarvan is iedereen zich wel bewust en dat uit zich in een algemeen gevoel van tevredenheid en vertrouwen in de toekomst.

Dit vertrouwen wordt onder andere tot uitdrukking gebracht door een nieuwe generatie die, door niets of niemand gehinderd, klaar staat om de arbeidsmarkt te bestormen. De arbeidsmarkt heeft deze mensen hard nodig en is ook in staat hen te laten delen in de welvaart. Geen wonder dat deze generatie de toekomst vol vertrouwen tegemoet ziet, deze zal immers alleen nog maar méér van de huidige voorspoed zal brengen. Velen van de oudere generatie zijn zich meer bewust van tekortkomingen in de huidige welvaartsmaatschappij, maar deze zorg lijkt zich niet om te zetten in een visie op de toekomst. Hier komt bij dat in een wereld die zich zo snel en verrassend ontwikkelt als de onze, het aftasten van de toekomst niet meer zo renderend is. Verantwoordelijkheid voor de toekomst laten zowel ouderen als jongeren liever over aan het intelligente systeem van vrije markt en democratie.

Intussen komt die toekomst wel degelijk snel en meedogenloos op ons af. Hoe zullen we omgaan met mondialisering en met ontwikkelingen in de informatie- en biotechnologie? Wanneer wij de ogen sluiten voor de gevolgen van dit soort ontwikkelingen kunnen wij voor onaangename verrassingen komen te staan. Van huidige en toekomstige ‘vormgevers’ van de maatschappij mag een meer kritische visie en een actievere rol verwacht worden bij het vormgeven aan de toekomst. Anders zou de geestelijke ontwikkeling wel erg ver achter blijven bij de materiële.

De huidige voorspoed vernauwt onze blik tot het heden en het behoud van verworvenheden. Wij willen tijdens het symposium van de Veerstichting de blik afwenden van het heden en richten op de toekomst en aantonen dat de toekomst niet slechts ‘méér van hetzelfde’ inhoudt. Wij kunnen kennis nemen van de toekomst door te kijken naar huidige ontwikkelingen en hun gevolgen. Ook kunnen wij kennis over de toekomst verwerven door actie te ondernemen en onze nek uit te steken. Alleen dan kunnen wij ons voorbereiden op de toekomst en zullen wij niet door haar overvallen worden. Dezelfde voorspoed biedt ons de mogelijkheden hiervoor. Zij stelt ons in staat om verder te kijken dan wij nu doen en het ogenblik om dat te realiseren is nu.

Bestuur
Constantijn Voogt
Marie Christine de Vries
Karien Wuisman
Tjalling ten Cate
Bastiaan van Heereveld


Partners

Van Lanschot Kempen

Randstad

Universiteit Leiden

Shell

Liberty Global

GreenbergTraurig


Cultiveer

Leiden

CHDR

Surlinio Social Media

FD

a.s.r

Pieterskerk

Activeer

Biopartner


 +31(0)71 512 35 45