Thema 2018

Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit een jaarlijks wisselende groep van zes studenten met verschillende studieachtergronden. Na een half jaar wordt de groep versterkt met twee ceremoniemeesters. Al sinds 1979 zijn zij erin geslaagd om elk jaar weer een wervelend symposium neer te zetten. Het bestuur wordt hierin bijgestaan door de adviesorganen van de Veerstichting: de Raad van Toezicht en de Adviesraad.

Het bestuur van 2019-2020

Katja Malokhvei – Voorzitter
Sijmen Kerckhoffs – Penningmeester
Lenne Michiels – Thematicus
Zara Ludwig - Deelnemerswerving studenten
Jamie van Son – Secretaris & Deelnemerswerving vormgevers
Cato Koomen – Deelnemerswerving vormgevers
Jodie Gerritsen – Marketing & Logistiek
Thijs Boon - Ceremoniemeester
Djoeke Hylkema - Ceremoniemeester

Functieprofielen

Voorzitter: De voorzitter is de eindverantwoordelijke van het team. Hij/zij geeft richting aan waar de Veerstichting dat jaar naartoe zal bewegen. Om te waarborgen dat het juiste pad gevolgd wordt, zorgt de voorzitter voor het bewaren van het overzicht en voor de teambuilding. Daarnaast is de voorzitter het gezicht naar buiten, wat inhoudt dat hij/zij veel contact heeft met het netwerk van de Veerstichting en altijd de speeches zal verzorgen. Tot slot is de voorzitter bezig met de Veerstichting ook op de lange termijn gezond te houden.

Penningmeester: De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën. Hij/zij maakt op het begin van het jaar een begroting en gaat (samen met de voorzitter) langs bedrijven om acquisitie te lopen. Daarnaast zorgt de penningmeester voor de boekhouding, de belastingaangifte en de betalingen.

Thematicus: De thematicus is hoofdverantwoordelijk voor de vorming van het thema en het schrijven van de themaschets. Om het thema te vormen, heeft de thematicus veel contact met mensen uit verschillende sectoren uit de samenleving. Als de themaschets is voltooid, verlegt de thematicus zijn/haar focus op de samenstelling van het programma. De thematicus zorgt voor het aanschrijven van sprekers, artiesten, werkgroepleiders en de dagvoorzitter. Voor deze functie is het een pré dat je goed kan schrijven in het Nederlands en Engels.

 

Vormgeverswerving: De persoon die over de werving van de vormgevers gaat, zorgt ervoor dat de tribune op het symposium vol komt te zitten met 250 interessante ‘vormgevers van de maatschappij’. Het is van belang dat de vormgevers van hoge kwaliteit zijn én diverse achtergrondendivers zijn in professie, leeftijd en achtergrond en sectoren hebben. De vormgeverswerver gaat op zoek naar de meest interessante mensen in de Nederlandse maatschappij en verkooptprobeert aan hen kaarten voor het Veerstichtingsymposium te verkopentickets voor het symposium. Hij/zij krijgt hierbij hulp van de vormgeverambassadeurs.

Studentenwerving: De persoon die over de werving van de studenten gaat, zorgt ervoor dat de tribune op het symposium vol komt te zitten met 250 gemotiveerde studenten. Aan het begin van het jaar stelt hij/zij in 10 studentensteden een team van 4 á 5 studentambassadeurs aan. Je organiseert voor hen een studentambassadeursdag en begeleidt deze mensende gedurendeteams gedurende het jaar zodat zij een hoogwaardig VeerEevent organiseren in hun stad.

Daarnaast zorg je ervoor dat de Veerstichting op zoveel mogelijk plekken in Nederland bekend wordt, zodat je een zo hoog mogelijke hoeveelheid studentaanmeldingen krijgt.

Marketing & Logistiek: De persoon die verantwoordelijk is voor de marketing en logistiek heeft een dubbele functie. Aan de ene kant zorg je voor de online en offline marketing van de Veerstichting. Je maakt alle social media-posts en schrijft kranten en tijdschriften aan. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de logistiek van het symposium. Je zorgt ervoor dat het thema visueel wordt gemaakt in de kerk en dat alle logistieke partijen worden aangestuurd. Vanaf februari word je hierbij versterkt door twee fulltime ceremoniemeesters.

Raad van Toezicht

Jacqueline Rijsdijk (Voorzitter)
Commissaris bij onder andere Deloitte en Triodos Groenfonds

Carel Stolker
Rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden

Sietze Hepkema
Commissaris bij onder andere SBM Offshore en VolkerWessels

René Hooft Graafland
Oud-Lid Raad van Bestuur en CFO Heineken NV en commissaris bij onder andere Koninklijke Ahold Delhaize en FrieslandCampina

Manuel Kohnstamm
Senior Vice President en Chief Policy Officer Liberty Global NV

Rudolf Jordaan
Senior Partner en Consultant Egon Zehnder

Tanja Nagel
Oud-CEO Theodoor Gillissen Bankiers en commissaris bij onder andere Kas Bank en Ernst & Young

Margot Scheltema
Commissaris bij onder andere TNT Express, De Nederlandse Bank en Nedap

Hans Boezel
Principal Communications, Media & Technology bij A.T. Kearney

De Adviesraad

Jean-Pierre Kempeneers (Voorzitter)
Nationaal Coördinator Internationale Functies bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Jan Middendorp
Tweede Kamerlid voor VVD

Astrid Elburg
Organisatieadviseur, oprichter OWN-X Academie, docent VU Amsterdam en o.a. voorzitter Raad van Toezicht Rijksmuseum Muiderslot

Een inclusievere Veerstichting

Sinds 1979 vindt de Veerstichting zichzelf keer op keer opnieuw uit. Juist wanneer men denkt te weten wat er te verwachten valt, verbazen, verrassen en verbluffen wij onze deelnemers. Tegelijkertijd moeten ervaringen en inzichten uit het verleden ons doen inzien waar een grote uitdaging voor de Veerstichting nog ligt: inclusiviteit. Iedereen met een liefde voor het maatschappelijk debat en expertise in het eigen vakgebied is welkom en moet zich welkom vóélen bij de Veerstichting. Iedereen. Het Veerstichting symposium is namelijk niet alleen een ontmoeting tussen generaties en vakgebieden, maar ook tussen culturele zienswijzen en achtergronden. Wanneer er verzoeken zijn op het gebied van dieet of voorzieningen voor andersvaliden of visueel dan wel auditief beperkten, horen wij dit heel graag. Het is ons streven dat iedere deelnemer van het 41e Veerstichting symposium zich niet alleen geïnspireerd, verbonden en bewogen voelt, maar ook volkomen welkom!


Partners

AT Kearney

Randstad

Universiteit Leiden

Liberty Global

Deloitte


Gouden sponsoren

Heineken

Take away

Wolterskluwers

Leiden

Surlinio Social Media

PON

Van den berch van Heemstede

Pieterskerk

 +31(0)71 512 35 45