Thema 2018

Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit een jaarlijks wisselende groep van zes studenten met verschillende studieachtergronden. Na een half jaar wordt de groep versterkt met twee ceremoniemeesters. Al sinds 1979 zijn zij erin geslaagd om elk jaar weer een wervelend symposium neer te zetten. Het bestuur wordt hierin bijgestaan door de adviesorganen van de Veerstichting: de Raad van Toezicht en de Adviesraad.

Het bestuur van 2022-2023

Bram Leferink op Reinink

Bram Leferink op Reinink - Voorzitter

De voorzitter is de eindverantwoordelijke van het team. Hij/zij geeft richting aan waar de Veerstichting dat jaar naartoe zal bewegen. Om te waarborgen dat het juiste pad gevolgd wordt, zorgt de voorzitter voor het bewaren van het overzicht en voor de teambuilding. Daarnaast is de voorzitter het gezicht naar buiten, wat inhoudt dat hij/zij veel contact heeft met het netwerk van de Veerstichting en altijd de speeches zal verzorgen. Tot slot draagt de voorzitter zorg voor de lange termijn gezondheid van de Veerstichting.

voorzitter@veerstichting.nl
Judith Capel

Judith Capel - Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën. Hij/zij maakt op het begin van het jaar een begroting en gaat (samen met de voorzitter) langs bedrijven om acquisitie te lopen. Daarnaast zorgt de penningmeester voor de boekhouding, de belastingaangifte en de betalingen.

penningmeester@veerstichting.nl
Fien Lurvink

Fien Lurvink - Thematicus

De thematicus is hoofdverantwoordelijk voor de vorming van het thema en het schrijven van de themaschets. Om het thema te vormen, heeft de thematicus veel contact met mensen uit verschillende sectoren uit de samenleving. Als de themaschets is voltooid, verlegt de thematicus zijn/haar focus op de samenstelling van het programma. De thematicus zorgt voor het aanschrijven van sprekers, artiesten, werkgroepleiders en de dagvoorzitter. Voor deze functie is het een pré dat je goed kan schrijven in het Nederlands en Engels.

thematicus@veerstichting.nl
Ewout van Waasbergen

Ewout van Waasbergen - Deelnemerswerving vormgevers

De persoon die over de werving van de vormgevers gaat, zorgt ervoor dat de tribune op het symposium vol komt te zitten met 250 interessante ‘vormgevers van de maatschappij’. Het is van belang dat de vormgevers van hoge kwaliteit zijn én divers zijn in professie, leeftijd, achtergrond en sector. De vormgeverswerver gaat op zoek naar de meest interessante mensen in de Nederlandse maatschappij en verkoopt aan hen kaarten voor het Veerstichting symposium. Hij/zij krijgt hierbij hulp van de vormgeverambassadeurs.

vormgevers@veerstichting.nl
Julia Davids

Julia Davids - Deelnemerswerving studenten

De persoon die over de werving van de studenten gaat, zorgt ervoor dat de tribune op het symposium vol komt te zitten met 250 gemotiveerde studenten. Aan het begin van het jaar stelt hij/zij in 10 studentensteden een team van 4 á 5 studentambassadeurs aan. Hij/zij organiseert een studentambassadeursdag als kick-start van hun jaar en begeleidt alle teams zodat zij een hoogwaardig VeerEvent kunnen organiseren in hun stad. Daarnaast zorgt hij/zij ervoor door contact te onderhouden met studentenverenigingen, studentenorganisaties en Universiteiten/Hogescholen dat de Veerstichting op zoveel mogelijk plekken in Nederland bekend wordt.

studenten@veerstichting.nl
Eeke van Onna

Eeke van Onna - Marketing & Logistiek

De persoon die verantwoordelijk is voor de marketing & logistiek heeft een dubbele functie. Aan de kant van de marketing zorg je voor de online- en offlinemarketing van de Veerstichting. Zo maak je bijvoorbeeld alle social media-posts en schrijf je kranten en tijdschriften aan. Voor de online marketing is het belangrijk om een online identiteit te creëren die past bij zowel de Veerstichting als het thema van dat jaar. Ook is het van belang om door het jaar heen online de interactie op te zoeken met studenten en vormgevers. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de logistiek van het symposium. Je zorgt ervoor dat het thema visueel wordt gemaakt in de kerk en dat alle logistieke partijen (o.a. cateraar, podiumbouwer) worden aangestuurd. Vanaf januari word je hierbij versterkt door twee full-time ceremoniemeesters.

marketing.logistiek@veerstichting.nl

Ceremoniemeesters 2022 – 2023

Ieder jaar wordt het Veerstichting bestuur rond januari uitgebreid met 2 ceremoniemeesters. De ceremoniemeesters zorgen voor de logistieke planning van het symposium en zijn op het symposium zelf achter de schermen hoofdverantwoordelijk. Een bijzondere uitdaging die vraagt om creativiteit en flexibiliteit!

Stephany Kerremans

Stephany Kerremans - Ceremoniemeester

ceremoniemeester@veerstichting.nl
Wout Cox

Wout Cox - Ceremoniemeester

ceremoniemeester2@veerstichting.nl

Raad van Toezicht

Hans Boezel (Voorzitter)
Partner bij OC&C Strategy Consultants

Manuel Kohnstamm
Senior Vice President en Chief Policy Officer Liberty Global NV

Tanja Nagel
Oud-CEO Theodoor Gillissen Bankiers en commissaris bij onder andere Kas Bank en Ernst & Young

Margot Scheltema
Voormalig Financieel Directeur bij Shell, Commissaris bij onder andere De Nederlandsche Bank en Nedap

Joanne Kellermann
Voormalig Directeur bij De Nederlandsche Bank, Voorzitter Pensioenfonds Zorg en Welzijn, Voorzitter Raad van Toezicht Universiteit Utrecht

Carrie van der Kroon
Programmacoördinator bij Defence for Children - ECPAT Nederland

Peter van Campen
Directeur Retail & Europe bij Rituals Cosmetics

Marc Verbeek
Managing director bij Deutsche Bank

Raad van Advies

Jean-Pierre Kempeneers
Nationaal Coördinator Internationale Functies bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Paul van Riessen
Paul Riessen is de hoofdredacteur van de Quote

Astrid Elburg
Organisatieadviseur, oprichter OWN-X Academie, docent VU Amsterdam en o.a. voorzitter Raad van Toezicht Rijksmuseum Muiderslot

Meta Knol
Voormalig Directeur Museum De Lakenhal, Voorzitter European City of Science Leiden

Cyp Seuer
Oud-Voorzitter

Cato Alewijnse
Oud-Thematicus

Sophia Grotz
Oud-Penningmeester


Partners

Van Lanschot Kempen

PWC

Randstad

Universiteit Leiden

Liberty Global


Cultiveer

Leiden

CHDR

Dura Vermeer

Surlinio Social Media

Lexence

FD

a.s.r

PON

Shell

Pieterskerk

De transformatie groep

GreenbergTraurig

 +31(0)71 512 35 45