Thema 2018

Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit een jaarlijks wisselende groep van zes studenten met verschillende studieachtergronden. Na een half jaar wordt de groep versterkt met twee ceremoniemeesters. Al sinds 1979 zijn zij erin geslaagd om elk jaar weer een wervelend symposium neer te zetten. Het bestuur wordt hierin bijgestaan door de adviesorganen van de Veerstichting: de Raad van Toezicht en de Adviesraad.

Het bestuur van 2021-2022

Cypriaan Sueur

Cypriaan Sueur - Voorzitter

De voorzitter is de eindverantwoordelijke van het team. Hij/zij geeft richting aan waar de Veerstichting dat jaar naartoe zal bewegen. Om te waarborgen dat het juiste pad gevolgd wordt, zorgt de voorzitter voor het bewaren van het overzicht en voor de teambuilding. Daarnaast is de voorzitter het gezicht naar buiten, wat inhoudt dat hij/zij veel contact heeft met het netwerk van de Veerstichting en altijd de speeches zal verzorgen. Tot slot draagt de voorzitter zorg voor de lange termijn gezondheid van de Veerstichting.

voorzitter@veerstichting.nl
Sophia Grotz

Sophia Grotz - Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën. Hij/zij maakt op het begin van het jaar een begroting en gaat (samen met de voorzitter) langs bedrijven om acquisitie te lopen. Daarnaast zorgt de penningmeester voor de boekhouding, de belastingaangifte en de betalingen.

penningmeester@veerstichting.nl
Cato Alewijnse

Cato Alewijnse - Thematicus

De thematicus is hoofdverantwoordelijk voor de vorming van het thema en het schrijven van de themaschets. Om het thema te vormen, heeft de thematicus veel contact met mensen uit verschillende sectoren uit de samenleving. Als de themaschets is voltooid, verlegt de thematicus zijn/haar focus op de samenstelling van het programma. De thematicus zorgt voor het aanschrijven van sprekers, artiesten, werkgroepleiders en de dagvoorzitter. Voor deze functie is het een pré dat je goed kan schrijven in het Nederlands en Engels.

thematicus@veerstichting.nl
Daan Glass

Daan Glass - Deelnemerswerving vormgevers

De persoon die over de werving van de vormgevers gaat, zorgt ervoor dat de tribune op het symposium vol komt te zitten met 250 interessante ‘vormgevers van de maatschappij’. Het is van belang dat de vormgevers van hoge kwaliteit zijn én divers zijn in professie, leeftijd, achtergrond en sector. De vormgeverswerver gaat op zoek naar de meest interessante mensen in de Nederlandse maatschappij en verkoopt aan hen kaarten voor het Veerstichting symposium. Hij/zij krijgt hierbij hulp van de vormgeverambassadeurs.

vormgevers@veerstichting.nl
Anouk Bax

Anouk Bax - Deelnemerswerving studenten

De persoon die over de werving van de studenten gaat, zorgt ervoor dat de tribune op het symposium vol komt te zitten met 250 gemotiveerde studenten. Aan het begin van het jaar stelt hij/zij in 10 studentensteden een team van 4 á 5 studentambassadeurs aan. Hij/zij organiseert een studentambassadeursdag als kick-start van hun jaar en begeleidt alle teams zodat zij een hoogwaardig VeerEvent kunnen organiseren in hun stad. Daarnaast zorgt hij/zij ervoor door contact te onderhouden met studentenverenigingen, studentenorganisaties en Universiteiten/Hogescholen dat de Veerstichting op zoveel mogelijk plekken in Nederland bekend wordt.

studenten@veerstichting.nl
Roeli Halkes

Roeli Halkes - Marketing & Logistiek

De persoon die verantwoordelijk is voor de marketing & logistiek heeft een dubbele functie. Aan de kant van de marketing zorg je voor de online- en offlinemarketing van de Veerstichting. Zo maak je bijvoorbeeld alle social media-posts en schrijf je kranten en tijdschriften aan. Voor de online marketing is het belangrijk om een online identiteit te creëren die past bij zowel de Veerstichting als het thema van dat jaar. Ook is het van belang om door het jaar heen online de interactie op te zoeken met studenten en vormgevers. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de logistiek van het symposium. Je zorgt ervoor dat het thema visueel wordt gemaakt in de kerk en dat alle logistieke partijen (o.a. cateraar, podiumbouwer) worden aangestuurd. Vanaf januari word je hierbij versterkt door twee full-time ceremoniemeesters.

marketing.logistiek@veerstichting.nl
Jeltje Lunsingh Scheurleer

Jeltje Lunsingh Scheurleer - Ceremoniemeester

Halverwege het jaar wordt het bestuur versterkt door twee Ceremoniemeesters. Zij zorgen voor de logistieke planning van het grote Veerstichting symposium aan het einde van het collegejaar en zijn achter de schermen de hoofdverantwoordelijken. Een functie met een breed scala aan taken. Zij gaan onder andere over het schrijven van de draaiboeken, het verzorgen van naturasponsoring, de catering, het boeken van de hotels/vluchten voor sprekers en de beveiliging!

Job ten Haaf

Job ten Haaf - Ceremoniemeester

Halverwege het jaar wordt het bestuur versterkt door twee Ceremoniemeesters. Zij zorgen voor de logistieke planning van het grote Veerstichting symposium aan het einde van het collegejaar en zijn achter de schermen de hoofdverantwoordelijken. Een functie met een breed scala aan taken. Zij gaan onder andere over het schrijven van de draaiboeken, het verzorgen van naturasponsoring, de catering, het boeken van de hotels/vluchten voor sprekers en de beveiliging!

Raad van Toezicht

Hans Boezel (Voorzitter)
Partner bij OC&C Strategy Consultants

Annetje Ottow
Voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden

Manuel Kohnstamm
Senior Vice President en Chief Policy Officer Liberty Global NV

Tanja Nagel
Oud-CEO Theodoor Gillissen Bankiers en commissaris bij onder andere Kas Bank en Ernst & Young

Margot Scheltema
Voormalig Financieel Directeur bij Shell, Commissaris bij onder andere De Nederlandsche Bank en Nedap

Joanne Kellermann
Voormalig Directeur bij De Nederlandsche Bank, Voorzitter Pensioenfonds Zorg en Welzijn, Voorzitter Raad van Toezicht Universiteit Utrecht

Carrie van der Kroon
Programmacoördinator bij Defence for Children - ECPAT Nederland

Peter van Campen
Directeur Retail & Europe bij Rituals Cosmetics

Marc Verbeek
Managing director bij Deutsche Bank

De Adviesraad

Jean-Pierre Kempeneers
Nationaal Coördinator Internationale Functies bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Jan Middendorp
Voormalig tweede kamerlid voor VVD, special advisor bij Techleap

Astrid Elburg
Organisatieadviseur, oprichter OWN-X Academie, docent VU Amsterdam en o.a. voorzitter Raad van Toezicht Rijksmuseum Muiderslot

Meta Knol
Voormalig Directeur Museum De Lakenhal, Voorzitter European City of Science Leiden

Isa Steijn
Oud-Thematicus

Fee Zeelenberg
Oud-Voorzitter


Partners

PWC

OC&C Strategy Consultants

Randstad

Universiteit Leiden

Van Lanschot Kempen

Liberty Global

GreenbergTraurig


Gouden sponsoren

VP capital

Leiden

CHDR

Rituals

Dura Vermeer

Surlinio Social Media

PON

Johnson & Johnson

Pieterskerk

NautaDutilh

De transformatie groep

Zilveren sponsoren
 +31(0)71 512 35 45