Thema 2018

Thema 2006

Emotie als motief?

Het voelt zich een rationeel wezen. Handelend op basis van feiten en ogenschijnlijk rationele motieven legitimeert u uw beslissingen. Maar door de toegenomen complexiteit van uw omgeving is de motie als belangrijke raadgever meer op de voorgrond getreden. Daarnaast wordt de samenleving zo ingericht dat u snel aan uw emotie kunt toegeven. De emotie, fundamenteel onderdeel van elke keuze, is niet meer weg te denken uit de maatschappij.

Het symposium zal de rol die de emotie speelt – bewust en onbewust – vanuit verschillende invalshoeken belichten. Zijn veel van uw beslissingen niet in werkelijkheid gestoeld op uw emotie; veel meer dan u kunt of durft te erkennen? Hoe kunnen handelingen gerechtvaardigd worden, zonder dat er is stilgestaan bij de invloed van de emotie?

De tijd is gekomen om meer inzicht te zoeken in de rol van de emotie in het menselijke denken en doen. Pas na bewustwording van het gewicht van emoties in uw afwegingen kunt u een weloverwogen beslissing maken. Heeft onze maatschappij baat bij vormgevers die hun emotie een plek geven? In hoeverre wilt u dat emotie fungeert als een motief voor uw handelen; als een motief in het patroon van uw leven?

Bestuur
Axel Arnbak
Mathijs Blikkendaal
Madeline Dijckmeester
Berend-Jan de Bruin
Cathelijne Otte


Partners

Randstad

Universiteit Leiden

Liberty Global

GreenbergTraurig


Gouden sponsoren

Leiden

CHDR

Carver

Rituals

Dura Vermeer

Lexence

DPG media

Surlinio Social Media

PON

Johnson & Johnson

Pieterskerk

NautaDutilh

 +31(0)71 512 35 45