Thema 2018

Thema 2011

"Alles is Economie"

Nicholas Sarkozy, president van Frankrijk, wil in het bruto nationaal product ook factoren als gezondheid en geluksgevoel meewegen. In de gezondheidszorg worden zorghandelingen geclassificeerd en gekwantificeerd om de uit de pan rijzende kostenstijging te beteugelen. Wetenschappers worden steeds vaker beoordeeld louter op basis van aantallen citaties en publicaties in toptijdschriften. Facebook is naast een netwerk om vriendschappen te onderhouden ook het ultieme middel om jezelf mee op de markt te zetten.

In deze voorbeelden is een patroon te onderkennen van voortgaande economisering, van het toepassen van in de economische wetenschap ontwikkelde denkwijzen op terreinen die tot voor kort buiten het bereik van de economie in strikte zin lagen. Kerntermen daarin zijn kwantificering, schaarste, efficiƫntie, markt en kosten- en batenoverwegingen. Het zijn deze termen die in het dagelijks leven de dienst uitmaken, zowel in de meest private uithoeken als ziekte, vriendschap en partnerkeuze, als ook in de wetenschappen en mondiale politiek.

Zijn er zaken waar de economische benadering eigenlijk geen raad mee weet of moeten we ons laten uitdagen om met die benadering ernstiger en ook creatiever om te gaan? Zijn er gebieden die om een radicaal andere benadering vragen? Wat gebeurt er met zaken die van onschatbare waarde zijn? Zijn wij naar economische model inderdaad te allen tijde uit op eigen gewin en is elke vorm van onbaatzuchtigheid daarmee afgeschreven?

Het lijkt er immers op dat niet alleen politiek-maatschappelijke processen, maar ook het menselijk handelen gestuurd is door economische motieven. Op het symposium van de Veer Stichting zullen wij op zoek gaan naar de grenzen van de economische heerschappij. Een besef van de voortschrijdende economisering verhindert niet, maar zet juist aan om te zoeken naar een maatstaf die recht doet aan wat wij echt van waarde achten.

Bestuur
Joram Bek - voorzitter
Laura Stiekema - Penningmeester
Nynke van Verschuer - Thematica
Philip Michgelsen - Deelnemers
Adriaan van der Helm - Marketing & Logistiek

Ceremoniemeesters
Quirijn Cohen Tervaert
Maud de Mol van Otterloo

Thema 2011 Sprekers 2011 Video's 2011


Partners

Van Lanschot Kempen

Randstad

Universiteit Leiden

nexperia

Shell

Liberty Global

GreenbergTraurig


Cultiveer

Leiden

CHDR

Surlinio Social Media

Louwman Group

FD

a.s.r

Pieterskerk

erasmus+

Activeer

 +31(0)71 512 35 45