Thema 2018

Thema 1981

"Aanzet tot Inzet"

Aanzet tot Inzet: Het thema motivatie

Motivatie. Door slijtage een wat ongenuanceerd woord, maar inhoudelijk duidelijk genoeg. Je bent gemotiveerd of je bent het niet. Maar wie is nog gemotiveerd en op welke gronden? Wie normatief denkt staat in z’n hemd, maar anarchie is ook niet alles. De sociologen praten over “anomie’, psychische onbehaaglijkheid die optreedt omdat er nog geen nieuwe normen aan de horizon zijn verschenen.

Als we bijvoorbeeld een onderzoek van Amerikaanse psychiaters mogen geloven, dan vertoont 80% van de bevolking New York Manhattan ernstige neurotische verschijnselen. De schrijver Harry Mulisch zei in een recent interview: “de techniek wordt steeds reusachtiger, de mensen zitten er tussen als leeggezogen dwergen. En “new age” denkers wijten het allemaal aan het feit dat we tussen het vissentijdperk en aquarius in zitten. Hoe moet het met die motivatie?

Je hoeft nergens deskundig in te zijn om te zien dat steeds meer mensen moeite hebben met ‘’de maatschappij”, terwijl we toch eigenlijk zelf die maatschappij zijn.

De theoloog Guardini stelt vast dat “de hedendaagse mens… de maatstaven volgens welke dingen beoordeeld worden, en waarvan morgen het hele bestaan afhangt, niet meer ziet; hij beschikt niet meer over de innerlijke vrijheid, die tegen de ontzaglijke vaart van de in beweging geraakte problemen, motieven, belangen en organisatorische ontwikkelingen opgewassen is”.

De maatschappij wordt steeds complexer en ondoorgrondelijker. Die vaststelling is een open deur intrappen, maar wat doe je er mee? Uit onderzoekgegevens komt naar voren dat er bij de jonge generatie onder meer twee tegengestelde ontwikkelingen zijn. Enerzijds een stroming van individualisering: het gaat om eigen innerlijke groei en creativiteit, de maatschappij biedt toch geen perspectief. Anderzijds een stroming van succesgerichte jongeren. Die hebben vaak een overdreven eerbied voor de ”instituties”, waardoor faalangst en verstarring ontstaan. Dat leidt evenmin tot een levende bijdrage.

Hoe dan wel? We hebben van onze (voor)ouders een maatschappij geërfd die wetenschappelijk en industriëel geweldig ontwikkeld is. Maar die tegelijkertijd ethisch misschien indifferent is. Dat is een problematiek waar de nieuwe generatie in haar geheel voor staat, ongeacht maaschappelijke of politieke oriëntatie. Een symposium dus over het onderwerp motivatie. De VeerStichting stelt zich onafhankelijk op, zonder formele banden met andere organisaties. Het contact tussen student en onderneming, van welke aard ook, kan een belangrijk gebeuren worden. Wij geven de aanzet.

Sprekers
Abraham K. Korman
Donald N. Michael
Chris Argyris
James D. Halloran
Oscar J. van Leer
John Naisbitt

Symposiumvoorzitters
H. Franken
Ing. H.J. Kraaijeveld van Hemert

Bestuur
Sjoerd Hannema – Voorzitter
Jurriaan Kamp
Aai Schaberg


Partners

Van Lanschot Kempen

Randstad

Universiteit Leiden

Shell

Liberty Global

GreenbergTraurig


Cultiveer

Leiden

CHDR

Surlinio Social Media

Louwman Group

FD

a.s.r

Pieterskerk

erasmus+

Activeer

Biopartner


 +31(0)71 512 35 45