Thema 2018

Thema 1980

"Relaties tussen Creativiteit Innovatie en Universiteit"

Wat is de positie van onze generatie die straks verondersteld wordt leidende functies te aanvaarden? Staan wij voor een ietwat dubieuze erfenis, voor een uitdaging er dan maar het beste van te maken, of voor een nieuwe, uiterst complexe en onoverzichtelijke toestand? Ieder reageert hierop naar eigen inzicht en motivatie of juist gebrek daaraan.

De technologische ontwikkelingen gaan, los van de mens, een eigen ongrijpbaar leven leiden; niemand kan de informatie-explosie meer bijhouden. De zozeer geïnstitutionaliseerde grootschaligheid in bijvoorbeeld ondernemingen en universiteiten biedt maar weinig mogelijkheden voor persoonlijke initiatieven. Maar die grootschaligheid lijkt een niet meer weg te denken feitelijkheid.

De klemmende vraag luidt dan ook: hoe kunnen de nieuwe impulsen, originele denkwijzen en productiemethoden die in de toekomst nodig zijn, worden aangemoedigd?

Het initiatief om dit symposium te organiseren werd bij ons, de studenten, geboren vanuit een gevoel van onrust. Nu is onrust nog wel iets anders dan protest. Protest kan soms het enig bruikbare alternatief zijn, maar blijft toch beperkt tot een eenzijdige afwijzing, terwijl onrust de motor kan zijn tot iets nieuws, iets beters, iets creatiefs.

De ongelooflijk creatieve en productieve Pablo Picasso heeft eens gezegd: “Ik zoek niet, ik vind. Zoeken is uitgaan van het oude en van een willen vinden van het reeds bekende in het nieuwe. Vinden, dat is pas het echt nieuwe, het nieuwe ook in beweging. Alle wegen zijn open, en wat gevonden wordt is nog onbekend. Dat is een waagstuk, een heilig avontuur”.

Het thema van het symposium luidt; “Relaties tussen Creativiteit, Innovatie en Universiteit”. Wij willen op dit symposium met “vogels van diverse pluimage” bij elkaar komen om hierover te praten, met bewindslieden en gespecialiseerde deskundigen, met managers en studenten (misschien kun je ook zeggen gewoon mensen onder elkaar) die met elkaar gaan aftasten waar de kanalen zijn die nieuwe mogelijkheden bieden voor de menselijke creativiteit.

Sprekers
Drs. G.M.V. van Aardenne
Prof. Dr. Silvano Arieti
Dr. David N. Perkins
Prof. Dr. Willis W. Harman
Dr. Ir. Simon Duinker
Prof. George C. Lodge
Drs. Onno G. Meijer
Dr. Edward F.C.P. de Bono

Symposiumvoorzitters
Prof. A. Heertje
Drs. B. Henny

Bestuur
Paul Smeets – Voorzitter
Albert Kamphuis
Albert Thissen


Partners

Van Lanschot Kempen

Randstad

Universiteit Leiden

nexperia

Shell

Liberty Global

GreenbergTraurig


Cultiveer

Leiden

CHDR

Surlinio Social Media

Louwman Group

FD

a.s.r

Pieterskerk

erasmus+

FD


 +31(0)71 512 35 45