Thema 2018

ANBI

De Veerstichting is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat donateurs hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Sinds 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht om via internet informatie te verstrekken. Hieronder vindt u de gegevens voor de Veerstichting.

Naam
Statutaire naam: Veer Stichting
Populaire naam: Veerstichting

RSIN/fiscaal nummer
8037.01.196

Contactgegevens
Bezoekadres:
Middelstegracht 87-D
2312 TT Leiden

Postadres:
Postbus 11230
2301 EE Leiden

+31 (0)71-5123543
info@veerstichting.nl

 

Doelstelling
Zie ‘Over de Veerstichting’

Bestuurssamenstelling
Zie ‘Bestuur’

Beloningsbeleid
Bestuur: De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van reiskosten en andere door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten. Tevens hebben zij recht op vergoeding van de helft van hun jaarlijkse studiefinanciering.
Raad van Toezicht: De leden van de Raad van Toezicht genieten geen beloning voor hun werkzaamheden .
De Adviesraad: De leden van de Commissie van Bijstand genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten
Zie ‘Thema 2020’

Balans
Balans Veerstichting 2020


Partners

Randstad

Universiteit Leiden

Liberty Global

GreenbergTraurig


Gouden sponsoren

Leiden

CHDR

Carver

Rituals

Dura Vermeer

Lexence

DPG media

Surlinio Social Media

PON

Johnson & Johnson

Pieterskerk

NautaDutilh

 +31(0)71 512 35 45