Thema 2018

Thema 1985

"Informatie: Mensenwerk"

De overgang van de industriële- naar de informatiemaatschappij brengt grote vraagstukken van technologische en sociale veranderingen met zich mee. Onze denkwijze is echter nog ingesteld op de industriële maatschappij. Daarom wordt geen optimaal gebruik gemaakt van het potentieel van allerlei nieuwe technologieën. Ondanks gigantische investeringen, blijven de resultaten onbevredigend.

Door het ontbreken van adequate kennis en een aangepaste denkwijze is de mens van mening, dat hij machteloos staat tegenover de invoering van informatietechnologie. Deze zienswijze leidt dan of tot passiviteit, cynisme en wanhoop of kweekt een onbedwingbare kopieerzucht.

De mens zal moeten leren creatief met de informatietechnologie om te gaan, teneinde zijn zelfvertrouwen te herwinnen. Dit is een primaire voorwaarde om van de technologische en sociaal-culturele veranderingen, die onderling verbonden zijn, te kunnen profiteren.

Binnen de Nederlandse samenleving ziet men de noodzaak in van een onderwijssysteem, dat de integratie van de informatietechnologie in onze samenleving bevordert. Mede hierdoor kan Nederland zijn positie op de internationale markt versterken.

Met betrekking tot dit thema zullen tijdens het symposium onder andere de volgende vragen besproken worden: Welke doelen stellen wij ons voor de komende jaren? Langs welke weg willen wij deze doelen bereiken?

Vragen waarop de verschillende generaties een eigen antwoord zullen hebben. Een ieder draagt ideeën vanuit de eigen ervaringswereld aan. De combinatie van deze kan een voedingsbodem voor nieuwe visies op huidige problemen zijn.

Sprekers
Prof. K. Lumsden
Prof. J. Weizenbaum
Prof. Dr. J.C. Arnbak
Mr. G. Sharman
Drs. A.A. Soetekouw

Symposiumvoorzitter
Prof. Dr. Ir. H.H. van den Kroonenberg

Bestuur
Feico Elhorst – Voorzitter
Martin Hardens
Marleen Sandijck
Rob Gorsira


Partners

Van Lanschot Kempen

Randstad

Universiteit Leiden

nexperia

Shell

Liberty Global

GreenbergTraurig


Cultiveer

Leiden

CHDR

Surlinio Social Media

Louwman Group

FD

a.s.r

Pieterskerk

erasmus+

FD


 +31(0)71 512 35 45