Thema 2018

Thema 2019

"Grenzen aan Maakbaarheid?"

De wereld lijkt maakbaarder dan ooit. Voortschrijdende technologische vooruitgang geeft macht over onszelf en over onze omgeving. We sleutelen aan onze genen en geven de wereld om ons heen in hoge mate vorm. Grote problemen als het overlijden aan infectieziekten zijn bijna uitgeroeid. We vertrouwen erop de schade die wij aan de natuur en het klimaat toebrengen te kunnen herstellen. Het Europa van de toekomst gaat uit van de haalbaarheid van een democratische supranationale samenleving. We hebben macht over de wereld om ons heen. Toch voelen wij ons vaak machteloos in een steeds complexere wereld. Technologische ontwikkelingen gaan sneller dan het beleid dat deze ontwikkelingen in toom zou moeten houden. Schade aan het milieu blijkt dikwijls onomkeerbaar. Samenlevingen polariseren en extremistische opvattingen hebben in het publieke debat vaak de overhand. De wereld oogt versplinterd terwijl politiek idealisme dikwijls ver te zoeken is. Overschatten wij de maakbaarheid van onze economische en politieke systemen? Zijn deze systemen niet te stroperig en complex geworden om wezenlijke veranderingen teweeg te brengen? Is onze wereld eigenlijk wel maakbaar?

In een tijd waarin computers en algoritmes in steeds sterkere mate bepalend zijn bij het nemen van beslissingen, is het de vraag in hoeverre wij nog in staat zijn ons eigen leven vorm te geven. Vormen wij de wereld om ons heen, of worden wij gevormd? Hebben wij als individu macht over ons leven of staan wij machteloos? Het veertigste Veerstichtingsymposium staat in het teken van maakbaarheid, macht en onmacht. Vanuit verschillende invalshoeken zullen wij dit thema onderzoeken. Maak het met ons mee.


 

Bestuur
Godelieve Verburg – Voorzitter
Iskander Shadid – Penningmeester
Max Götz – Thematicus
Richella Stokhuyzen - Secretaris & Deelnemerswerving studenten
Robin Kautz – Deelnemerswerving vormgevers
Eline Bakker Schut – Marketing & Logistiek

Ceremoniemeesters
Jochem Dek
Rosanne Roorda

Sprekers 2019


Partners

Van Lanschot Kempen

Randstad

Universiteit Leiden

nexperia

Shell

Liberty Global

GreenbergTraurig


Cultiveer

Leiden

CHDR

Surlinio Social Media

Louwman Group

FD

a.s.r

Pieterskerk

erasmus+

FD


 +31(0)71 512 35 45