Thema 2018

Thema 2014

"Bevrijd van Zekerheid"

“Niets is zeker en zelfs dat niet”, schreef Multatuli ooit. In Europa proberen we deze wijsheid echter hardnekkig te ontkrachten. We leven in een maatschappij die geobsedeerd is door het ideaal van zekerheid. Europeanen maken jaarlijks 1031 miljard euro over naar verzekeringsmaatschappijen. Overheden lijken alle soorten onvoorziene omstandigheden de wereld uit te willen helpen, hoe persoonlijk deze soms ook zijn. Bij iedere vorm van twijfel verwacht men dat de wetenschap uitsluitsel kan geven.

Ook in het persoonlijke leven wordt onzekerheid nauwelijks nog geaccepteerd: we mijden media die ons wereldbeeld niet onderschrijven. Facebook moet persoonlijke onzekerheden maskeren door te etaleren hoe leuk en mooi het leven is. Zelfs zingevingcursussen geven een ‘niet-gelukkig-geld-terug’-garantie. Men koestert de illusie dat twijfel en onzekerheid ongemakken zijn die we kunnen wegnemen.

Het tegenovergestelde blijkt echter het geval: de grenzen van zekerheid zijn in zicht. Steeds meer is mogelijk en hierdoor staat steeds minder vast. Nieuwe economieën concurreren nu met de oude, de techniek daagt de wetten van de natuur uit en een nieuwe generatie keert zich af van conventionele wereldbeelden. Terwijl mensen steeds meer zekerheid eisen ontstaan er om hen heen steeds meer onzekerheden.

Mensen hebben veel moeite met deze onzekerheid. Maar is dit wel terecht? Sommige zekerheden zijn nodig voor een prettig leven, maar kan onze zucht naar zekerheid ook niet een ondraaglijke last worden? Onzekerheid creëert namelijk kansen en maakt verandering mogelijk. Door alles zeker te willen stellen en weten is daar geen ruimte meer voor. Zekerheden beperken ons doen en laten; zekerheid leidt tot dogma’s. Door het onzekere voor het zekere te kiezen kunnen we deze beperkingen afwerpen. Dan is het wegvallen van zekerheid helemaal geen verlies, maar juist een bevrijding!

Afgelopen jaar ging het Veerstichting symposium over (on)zekerheid. Welke kansen biedt het onzekere, hoe ga je hiermee om en welke zekerheden moeten altijd boven twijfel verheven blijven? In de twee dagen van het symposium hebben we geprobeerd te ontdekken waarom, hoe en onder welke voorwaarden we ons leven en onze wereld kunnen verbeteren dankzij, en niet ondanks, onzekerheid.

Bestuur:
Geertje Standhardt - voorzitter
Cas van Hees - penningmeester
Hugo Nutbey - thematicus
Arende van der Pol - deelnemers
Noud Louwers - marketing & logistiek

Ceremoniemeesters
Cees van der Meent
Doortje van Bokkem

Thema 2014 Sprekers 2014 Video's 2014 Winnaars 2014


Partners

Van Lanschot Kempen

Randstad

Universiteit Leiden

nexperia

Shell

Liberty Global

GreenbergTraurig


Cultiveer

Leiden

CHDR

Surlinio Social Media

Louwman Group

FD

a.s.r

Pieterskerk

erasmus+

Activeer

 +31(0)71 512 35 45