Thema 2018

Thema 2007

"Kracht van de Kudde"

Wij zijn sociale dieren. Wij zoeken bescherming, erkenning en bevestiging bij elkaar. Door ons te verenigen zijn wij in staat doelen te bereiken, die wij alleen nooit voor elkaar kunnen krijgen. In onze collectieve kracht schuilt echter ook een gevaar. Bij misbruik kan de norm van de kudde tot middelmatigheid, intolerantie en vreselijke vormen van kuddegedrag leiden, zoals het ontduiken van de eigen verantwoordelijkheid.

Anderzijds voelen wij ons unieke individuen en hechten veel waarde aan onze keuzevrijheid. Op basis daarvan en van onze individuele motieven legitimeren wij onze beslissingen. Toch laten wij ons in onze keuzes beïnvloeden door normen en waarden van verschillende sociale groepen waartoe wij behoren. De beperkingen en grenzen van het individualisme beginnen nu aan het licht te komen.

Door de toename van nieuwe vormen van collectiviteit, met name op het internet, treedt de ‘kudde’ als belangrijke raadgever meer op de voorgrond. De opkomst van culturen waarin het individu een andere rol speelt binnen het collectief dan bij ons geeft stof tot nadenken. Daarnaast nodigt de westerse samenleving uit om toe te geven aan kuddegedrag. Is individualisme dan een droom? Zijn wij nog wel vrij in het maken van keuzes? Wanneer zijn wij in staat om buiten de groep te staan?

Zou het zo moeten zijn dat de kracht van de kudde juist schuilt in de ruimte die geboden wordt aan afwijkende individuen om tegen de massa in te groeien en te bloeien? Of is het toch zo dat eendracht macht maakt en wij alleen kunnen overleven dankzij onze kudde? Wat is de werkelijke kracht van de kudde?

Bestuur
Jasper Zuure
Michiel Verboom
Nadine Schuil-Schimmelpenninck
Doryan Daamen
Josanne Versteeg


Partners

Van Lanschot Kempen

Randstad

Universiteit Leiden

Shell

Liberty Global

GreenbergTraurig


Cultiveer

Leiden

CHDR

Surlinio Social Media

Louwman Group

FD

a.s.r

Pieterskerk

erasmus+

Activeer

Biopartner


 +31(0)71 512 35 45