Thema 2018

Thema 2023

"Tussen man en macht"

Wat heerst als ongelijkheid verdeelt?

De afstand tussen de mens en de heersende macht lijkt groter dan ooit. De kloof tussen de machtigen en de onmachtigen verdeelt de samenleving en een gevoel van machteloosheid bekruipt ons. Macht is iets ontastbaars en toch weet iedereen dat het bestaat. Dus wat is het, wie of wat bezit het en hoe moeten we ermee omgaan?

Macht heb je in alle soorten en maten: de wetenschap, de politiek, de media, geld, religie, fysieke kracht. Elke macht kan op zijn eigen manier jouw handelingen bepalen. De wetenschap bepaalt dat het nodig is een mondkapje te dragen of dat onze auto te vervuilend is, algoritmes bepalen precies wat we te zien of lezen krijgen, alleen met geld is het mogelijk om president van de Verenigde Staten te worden en een kampioen boksen zullen we niet snel tegenspreken.

Zijn we het vermogen om onze eigen keuzes te maken aan het verliezen? Het is naar te beseffen dat iedereen onder de macht van een ander staat. Niemand is volledig vrij. Macht is een verschijnsel waar iedereen mee te maken heeft en machtsstructuren zijn overal. Tussen vrienden, familie, op de werkvloer. Machtsverhoudingen bestaan in iedere relatie waardoor het vermogen van individuen om eigen keuzes te maken wordt beperkt. Dit leidt ertoe dat het gevoel van onmacht heerst: zo staan we tegenwoordig machteloos tegenover de drukkende klimaatcrisis, zijn we kwetsbaar voor de dreiging van grootmachten, en heerst het gevoel dat de machthebbers niet meer luisteren. Beangstigende gevaren zoals machtsmisbruik, intimidatie en onderdrukking liggen op de loer als macht in verkeerde handen valt. Wie biedt de macht tegenwicht? Waarom staat de ene persoon boven de ander? Zijn machtsstructuren de onderliggende oorzaak van ongelijkheid?

Poster

Maar is macht per se slecht? In een samenleving waarin vrijheid om te doen en laten wat we willen ons dierbaarste bezit is, lijkt het alsof we het niet meer accepteren dat anderen macht over ons hebben of beslissingen voor ons nemen. Juist nu de regeringen strenge maatregelen moeten nemen om de verschillende crises te bestrijden, zijn we niet meer bereid iets van onze autonomie op te offeren.

Er hangt iets onethisch rond het woord ‘macht’. Het klinkt barbaars, bruut, bot, begrippen die niet passen in onze hedendaagse gecultiveerde samenleving. Het kan echter ook op een juiste en positieve manier worden ingezet zodat het impact maakt en verandering teweeg brengt. Met andere woorden, is het soms beter de macht uit handen te geven in plaats van het op te eisen? Is de ouderwetse manier van de scheiding der machten nog wel van deze tijd, of zou het op een andere manier verdeeld moeten worden om tot een eerlijke en duurzame samenleving te komen?

Blijven we in constante strijd tussen de mens en de heersende macht? Of zijn we bereid om de handen ineen te slaan en met man en macht de problemen van onze tijd op te lossen?

Op het vierenveertigste symposium van de Veerstichting gaan we de kloof dichten tussen de deelnemers en generaties. Onder begeleiding van prikkelende sprekers, verbazingwekkende performances en bijzondere ontmoetingen zullen we 15 en 16 juni 2023 worden ondergedompeld in de wereld van macht.

Bestuur

Bram Leferink op Reinink - Voorzitter
Judith Capel - Penningmeester
Fien Lurvink - Thematicus
Ewout van Waasbergen - Deelnemerswerving vormgevers
Julia Davids - Deelnemerswerving studenten
Eeke van Onna - Marketing & Logistiek

Ceremoniemeesters

Wouter Cox
Stephany Kerremans

Sprekers 2023 Performances 2023 Dagvoorzitter 2023


Partners

Van Lanschot Kempen

Randstad

Universiteit Leiden

nexperia

Shell

Liberty Global

GreenbergTraurig


Cultiveer

Leiden

CHDR

Surlinio Social Media

Louwman Group

FD

a.s.r

Pieterskerk

erasmus+

Activeer

 +31(0)71 512 35 45