Thema 2018

Veer introductie

Sinds 1979 brengt de Veerstichting top-studenten en de zogeheten ‘vormgevers van de maatschappij’ samen. De stichting is opgericht met het doel om de dialoog tussen deze generaties te bevorderen. Door middel van een jaarlijks wisselend thema komen relevante, maatschappelijke onderwerpen aan bod. Aan de hand van dit thema faciliteert de Veerstichting unieke ontmoetingen tussen generaties met uiteenlopende achtergronden, interesses en professies. Van student technische natuurkunde tot student rechtsgeleerdheid, van CEO tot kunstenaar; de Veerstichting maakt unieke ontmoetingen tussen generaties mogelijk.

Wij geloven als geen ander in de kracht van menselijke interacties als bron van kennis en inspiratie. Door het uitwisselen van bijzondere ervaringen, ideeën, visies en standpunten, ontstaat er een unieke ontmoeting tussen student en vormgever. Deze uitwisseling wordt mede-gefaciliteerd door nationale en internationale top-sprekers. De Veerstichting slaat een brug tussen de twee generaties zodat zij tot nieuwe inzichten kunnen komen over mens en maatschappij. Dit draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de betrokkenen en inspireert tot het vormen van nieuwe ideeën.

Het symposium

De Veerstichting is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks symposium van twee dagen dat plaatsvindt in Leiden. Het deelnemersveld bestaat uit 250 studenten van alle Nederlandse en Vlaamse universiteiten en hogescholen en 250 ‘vormgevers’ uit het zakenleven, de politiek, de wetenschap, belangenorganisaties en de sport- en kunstwereld. Het is een platform waar jonge ambitieuze studenten in contact kunnen komen met hen die al een substantiële bijdrage leveren aan het maatschappelijk leven, en vice versa. Door het hoge niveau van zowel sprekers als deelnemers is deze ontmoeting een bron van energie en inspiratie, wat vaak resulteert in vernieuwende inzichten voor eenieder. Een bijeenkomst van huidige leiders en de leiders van de toekomst, die de kans biedt om bruggen te bouwen tussen verschillende generaties.

Met prikkelende lezingen en intermezzi staat het symposium in het teken van inspireren en geïnspireerd worden. Hierbij staat een levensbeschouwelijk thema centraal dat ligt op het raakvlak van mens, organisatie en maatschappij. De thema’s reflecteren opkomende trends en stimuleren deelnemers om zich te mengen in levendige discussies, welke zorgen voor de open en unieke sfeer.

Thema’s

Op het symposium wordt gesproken over onderwerpen die op het snijvlak van mens, organisatie en maatschappij liggen. De thema’s bestrijken vaak onderwerpen waar de deelnemers waarschijnlijk niet iedere dag over nadenken, maar waar zij toch regelmatig mee worden geconfronteerd.
Ben jij benieuwd naar de thema’s van de afgelopen jaren? Voor meer informatie klik hier.

De deelnemers

Aan het Veerstichting Symposium nemen ieder jaar 250 studenten en evenzoveel niet-studenten deel. De studenten zijn over het algemeen in de laatste fase van hun studie en afkomstig van de Nederlandse en Vlaamse universiteiten en hogescholen. Er wordt gestreefd naar een zo divers mogelijke groep studentdeelnemers, wat betreft studierichting en studentenstad. De studenten worden geselecteerd door een jury van hoogleraren op basis van een thematisch essay. De 250 deelnemende niet-studenten noemen wij ook wel de ‘vormgevers van de maatschappij’. In deze groep vinden we mensen uit bedrijfsleven, overheid, wetenschap, kunst, belangenorganisaties en media. Om de kwaliteit en de relevantie van de gedachtewisseling te waarborgen, nodigt de Veerstichting de ‘vormgevers van de maatschappij’ gericht en persoonlijk uit. Ook binnen deze groep wordt er gestreefd naar diversiteit zodat de ontmoeting tussen alle deelnemers, jong en oud, verfrissend en inspirerend zal zijn door de combinatie van verschillende invalshoeken.

Deelnemen


Partners

AT Kearney

Deloitte

ING

Liberty Global

Universiteit Leiden

Randstad


Gouden sponsoren

AEGON

Van den berch van Heemstede

Surlinio Social Media

Heineken

DSM

Leiden

CHDR

Ordina

Wolterskluwers

PON

Leaseplan

KPMG meijburg


 +31(0)71 512 35 45