VeerStichting

Introductie

In 1978 richtte een groep Leidse studenten de VeerStichting op. Het doel waarmee de stichting is opgericht is om het debat tussen studenten en zogeheten ‘vormgevers van de maatschappij’ te bevorderen. Nog steeds ligt de gedachte om de interactie tussen verschillende generaties te bevorderen ten grondslag aan de inmiddels gerenommeerde VeerStichting. Dit gebeurt aan de hand van een symposium met nationale en internationale topsprekers.

De ontmoeting tussen verschillende generaties staat centraal. Niet alleen vinden er ontmoetingen plaats tussen top sprekers vanuit meerdere disciplines en grote denkers vanuit andere takken van sport. Het draait juist om ontmoeting tussen verschillende generaties, waardoor er nieuwe frisse ideeën kunnen ontstaan. Van studenten technische natuurkunde tot en met studenten rechtsgeleerdheid, van CEO tot en met kunstenaar, zij staan twee dagen lang te popelen om alles te delen.

Het symposium

De VeerStichting is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks symposium van twee dagen dat plaatsvindt in Leiden. Het deelnemersveld bestaat uit 250 studenten van alle Nederlandse en Vlaamse universiteiten en 250 ‘vormgevers’ uit het zakenleven, de politiek, de wetenschap, belangenorganisaties en de sport- en kunstwereld. Het is een platform waar jonge ambitieuze studenten in contact kunnen komen met hen die al een substantiële bijdrage leveren aan het maatschappelijk leven, en vice versa. Door het hoge niveau van zowel sprekers als deelnemers is deze ontmoeting een bron van energie en inspiratie, wat vaak resulteert in vernieuwende inzichten voor eenieder. Een bijeenkomst van huidige leiders en de leiders van de toekomst, die de kans biedt om bruggen te bouwen tussen verschillende generaties.

Met prikkelende lezingen en intermezzi staat het symposium in het teken van inspireren en geïnspireerd worden. Hierbij staat een levensbeschouwelijk thema centraal dat ligt op het raakvlak van mens, organisatie en maatschappij. De thema’s reflecteren opkomende trends en stimuleren deelnemers om zich te mengen in levendige discussies, welke zorgen voor de open en unieke sfeer.

Aftermovie van het 36e VeerStichting symposium Onbegrensd ID

De thema’s

Op het symposium wordt gesproken over onderwerpen die op het snijvlak van mens, organisatie en maatschappij liggen. De thema’s bestrijken vaak onderwerpen waar de deelnemers waarschijnlijk niet iedere dag over nadenken, maar waar zij toch regelmatig mee worden geconfronteerd.

De deelnemers

Aan het VeerStichting Symposium nemen ieder jaar 250 studenten en evenzoveel niet-studenten deel. De studenten zijn over het algemeen in de laatste fase van hun studie en afkomstig van de vijftien Nederlandse universiteiten en van de universiteiten van Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven. Er wordt gestreefd naar een zo divers mogelijke groep studentdeelnemers, wat betreft studierichting en universiteit. De studenten worden geselecteerd door een jury van hoogleraren op basis van een thematisch essay. De 250 deelnemende niet-studenten noemen wij ook wel de ‘vormgevers van de maatschappij’. In deze groep vinden we mensen uit bedrijfsleven, overheid, wetenschap, kunst, belangenorganisaties en media. Om de kwaliteit en de relevantie van de gedachtewisseling te waarborgen, nodigt de VeerStichting de ‘vormgevers van de maatschappij’ gericht en persoonlijk uit. Ook binnen deze groep wordt er gestreefd naar diversiteit zodat de ontmoeting tussen alle deelnemers, jong en oud, verfrissend en inspirerend zal zijn door de combinatie van verschillende invalshoeken.

Deelnemen aan het 39e symposium

Het deelnemersveld zal bestaan uit 250 studenten van alle Nederlandse en Vlaamse universiteiten en 250 ‘vormgevers’ uit het zakenleven, de politiek, de wetenschap, belangenorganisaties en de sport- en kunstwereld. Studenten kunnen zich aanmelden door het inleveren van een opdracht over het thema. Vormgevers kunnen interesse tonen door een e-mail te sturen met motivatie. Zie onderstaande link voor meer informatie.

Deelnemen