Thema 2018

Veer introductie

Sinds 1979 brengt de Veerstichting top-studenten en de zogeheten ‘vormgevers van de maatschappij’ samen. De stichting is opgericht met het doel om de dialoog tussen deze generaties te bevorderen. Door middel van een jaarlijks wisselend thema komen relevante, maatschappelijke onderwerpen aan bod. Aan de hand van dit thema faciliteert de Veerstichting unieke ontmoetingen tussen generaties met uiteenlopende achtergronden, interesses en professies. Van student technische natuurkunde tot student rechtsgeleerdheid, van CEO tot kunstenaar; de Veerstichting maakt unieke ontmoetingen tussen generaties mogelijk.

Wij geloven als geen ander in de kracht van menselijke interacties als bron van kennis en inspiratie. Door het uitwisselen van bijzondere ervaringen, ideeën, visies en standpunten, ontstaat er een unieke ontmoeting tussen student en vormgever. Deze uitwisseling wordt mede-gefaciliteerd door nationale en internationale top-sprekers. De Veerstichting slaat een brug tussen de twee generaties zodat zij tot nieuwe inzichten kunnen komen over mens en maatschappij. Dit draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de betrokkenen en inspireert tot het vormen van nieuwe ideeën.

Het symposium

De Veerstichting is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks symposium van twee dagen dat plaatsvindt in Leiden. Het deelnemersveld bestaat uit 250 studenten van alle Nederlandse en Vlaamse universiteiten en hogescholen en 250 ‘vormgevers’ uit het zakenleven, de politiek, de wetenschap, belangenorganisaties en de sport- en kunstwereld. Het is een platform waar jonge ambitieuze studenten in contact kunnen komen met hen die al een substantiële bijdrage leveren aan het maatschappelijk leven, en vice versa. Door het hoge niveau van zowel sprekers als deelnemers is deze ontmoeting een bron van energie en inspiratie, wat vaak resulteert in vernieuwende inzichten voor eenieder. Een bijeenkomst van huidige leiders en de leiders van de toekomst, die de kans biedt om bruggen te bouwen tussen verschillende generaties.

Met prikkelende lezingen en intermezzi staat het symposium in het teken van inspireren en geïnspireerd worden. Hierbij staat een levensbeschouwelijk thema centraal dat ligt op het raakvlak van mens, organisatie en maatschappij. De thema’s reflecteren opkomende trends en stimuleren deelnemers om zich te mengen in levendige discussies, welke zorgen voor de open en unieke sfeer.


Partners

AT Kearney

Randstad

Universiteit Leiden

Liberty Global

Deloitte


Gouden sponsoren

Heineken

Loyens & Loeff

Johnson & Johnson

ECP

Wolterskluwers

Leiden

DIF

Surlinio Social Media

De Brauw

PON

Van den berch van Heemstede

Pieterskerk


 +31(0)71 512 35 45