Thema 2018


07-03-2019: VeerEvent Groningen

In het karakteristieke Van Swinderen Huys aan de Oude Boteringestraat vond in maart 2019 het Groningse pre-symposium van de Veerstichting plaats. Dit evenement wordt jaarlijks georganiseerd voor Groningse studenten en zogeheten vormgevers uit de regio. Het thema van het pre-symposium was deze editie gelinkt aan het grote overkoepelende thema van de Veertichting, namelijk “Grenzen aan de Maakbaarheid?.” Binnen dit thema werden twee gerenommeerde gastsprekers uitgenodigd om vanuit hun expertise te vertellen over verschillende perspectieven op de grenzen van maakbaarheid. Tijdens de korte pauze tussen de gastsprekers in en de aansluitende borrel was er de mogelijkheid om met de gastsprekers en met elkaar de discussie aan te gaan. Verder kregen deelnemers meer informatie over het hoofdevenement via onder andere promotievideo’s en een voordracht van een van de winnende essays van het voorgaande jaar. Op deze manier kregen de deelnemers alvast een klein voorproefje van het grote symposium dat op 13 en 14 juni in Leiden plaatsvindt.

De eerste gastspreker was prof. dr. Ton Schoot Uiterkamp. Ton is gespecialiseerd in biofysische chemie en heeft zijn academische carrière gewijd aan de milieuwetenschappen. In die hoedanigheid is hij onder andere verbonden geweest aan Yale University, de Harvard School of Public Health en UNESCO. Sinds 2009 is hij Honorair Professor aan de Rijksuniversiteit Groningen van Milieuwetenscahppen. Tijdens zijn indrukwekkende verhaal schetste hij een beeld van de negatieve gevolgen die technologische ontwikkelingen op het milieu hebben en kaartte hij de urgentie aan om op een verantwoordelijkere manier met innovatie om te gaan.

De tweede gastspreker was Claartje Kruijff. Claartje studeerde psychologie in Leiden en werkte daarna als organisatiepsychologe voor Accenture in Amsterdam en Londen. Op zoek naar meer inhoud en diepgang besloot ze in 2003 haar baan op te zeggen en theologie te gaan studeren. Haar doel is om mensen te laten inzien dat nadenken, reflecteren, zingen en bidden in de kerk ook gaat over onderwerpen die zich buiten de kerk afspelen. In 2017 werd Claartje uitgeroepen tot Theologe des Vaderlands. Haar inspirerende verhaal was gericht op de steeds groter wordende druk die wordt ervaren door zowel studerende als werkende mensen. In tijden waarin burn-outs en stress steeds vaker voorkomen pleitte Claartje voor spirituele bezinning.

Aan het einde van de middag vond er aansluitend een informele borrel plaats waar de ruimte was om met elkaar en de sprekers in gesprek te gaan. Na een succesvolle middag ging iedereen geïnspireerd naar huis.


Partners

AT Kearney

Randstad

Universiteit Leiden

Liberty Global

Deloitte


Gouden sponsoren

Heineken

Take away

Wolterskluwers

Leiden

CHDR

Surlinio Social Media

PON

Johnson & Johnson

Pieterskerk

 +31(0)71 512 35 45