Thema 2018


28-02-2019: VeerEvent Delft

Op 28 februari vond in het Science Centre van de TU Delft het Delftse VeerEvent plaats.

Inspelend op het thema ‘grenzen aan maakbaarheid?’ van dit jaar, is er in Delft voor gekozen om ‘Menselijke maakbaarheid’ centraal te stellen. Tijdens het symposium gaven drie sprekers hun kijk op het thema vanuit hun eigen vakgebied en tussen de sprekers werd er genoten van een muzikaal intermezzo door de talentvolle Rogier Tamminga. Als kamermusicus gaf hij al eerder met de Formule bijzondere concerten, waarbij muziek gecombineerd wordt met verschillende vormen van kunst.

De avond werd geopend door bioloog en wetenschapsjournalist voor NRC Sander Voormolen. Als dagvoorzitter gaf hij zijn kijk op de mogelijke kansen en risico’s verbonden aan ons streven naar menselijke maakbaarheid. Peter Joosten sloot met zijn interactieve presentatie bij deze introductie aan. Zijn boodschap was gericht op 'biohacking', een ontwikkeling met een grote impact op ons leven. Nu al, en in de nabije toekomst alleen maar meer. Van het upgraden van je huidige leven aan de hand van technologie tot toekomstvisies waarin we zijn veranderd tot supermensen: de presentatie van Peter omvatte vergezichten en innovaties die nu al worden toegepast. Middels verschillende stellingen peilde Peter hoe het publiek over deze kansen dacht. Onder een van hen verlootte hij zijn boek 'Biohacking: de toekomst van de maakbare mens'.

Na een korte pauze ging hoogleraar Art and Science Interactions Robert Zwijnenberg met de zaal in gesprek over zijn boeiende kijk op de maakbare mens. Robert ziet een prominentere rol weggelegd voor kunst in het publieke debat over biotechnologische ontwikkelingen. Niet om biotechnologie te beschrijven, in te richten of te verklaren, maar om het te relativeren en in een ethisch kader te plaatsen. Bij het afsluitende vragenrondje kwamen er meerdere vragen voor Peter en Robert.

Zowel uit de lezingen als naar aanleiding van de vragen werd door iedereen geconcludeerd dat het thema - zeker in Delft - nog onderbelicht is en meer aandacht vraagt. Zowel de tastbare voorbeelden van Peter als het betoog van Robert onderschreven dat duidelijk. Na afloop van het plenaire programma vond er nog een afsluitende borrel plaats met ruimte om door te praten over maakbaarheid. Wij kijken terug op een waardevolle avond in Delft vol inspiratie en discussie!


Partners

AT Kearney

Randstad

Universiteit Leiden

Liberty Global

Deloitte


Gouden sponsoren

Heineken

Take away

Wolterskluwers

Leiden

CHDR

Surlinio Social Media

PON

Johnson & Johnson

Pieterskerk

 +31(0)71 512 35 45