Thema 2018

Deelnemen

Grenzen aan Maakbaarheid?

Aan het Veerstichting Symposium nemen ieder jaar 250 studenten en evenzoveel niet-studenten deel. De studenten zijn over het algemeen in de laatste fase van hun studie en afkomstig van de Nederlandse en Vlaamse universiteiten en hogescholen. Er wordt gestreefd naar een zo divers mogelijke groep studentdeelnemers, wat betreft studierichting en studentenstad. De studenten worden geselecteerd door een jury van hoogleraren op basis van een thematisch essay. De 250 deelnemende niet-studenten noemen wij ook wel de ‘vormgevers van de maatschappij’. In deze groep vinden we mensen uit bedrijfsleven, overheid, wetenschap, kunst, belangenorganisaties en media. Om de kwaliteit en de relevantie van de gedachtewisseling te waarborgen, nodigt de Veerstichting de ‘vormgevers van de maatschappij’ gericht en persoonlijk uit. Ook binnen deze groep wordt er gestreefd naar diversiteit zodat de ontmoeting tussen alle deelnemers, jong en oud, verfrissend en inspirerend zal zijn door de combinatie van verschillende invalshoeken.

Deelnemen als student Deelnemen als vormgever

Poster

Partners

AT Kearney

Randstad

Universiteit Leiden

Liberty Global

Deloitte


Gouden sponsoren

Heineken

Loyens & Loeff

Johnson & Johnson

ECP

Wolterskluwers

Leiden

DIF

Surlinio Social Media

De Brauw

PON

Van den berch van Heemstede

Pieterskerk


 +31(0)71 512 35 45