Thema 2018

Thema

Grenzen aan Maakbaarheid?

De wereld lijkt maakbaarder dan ooit. Voortschrijdende technologische vooruitgang geeft macht over onszelf en over onze omgeving. We sleutelen aan onze genen en geven de wereld om ons heen in hoge mate vorm. Grote problemen als het overlijden aan infectieziekten zijn bijna uitgeroeid. We vertrouwen erop de schade die wij aan de natuur en het klimaat toebrengen te kunnen herstellen. Het Europa van de toekomst gaat uit van de haalbaarheid van een democratische supranationale samenleving. We hebben macht over de wereld om ons heen. Toch voelen wij ons vaak machteloos in een steeds complexere wereld. Technologische ontwikkelingen gaan sneller dan het beleid dat deze ontwikkelingen in toom zou moeten houden. Schade aan het milieu blijkt dikwijls onomkeerbaar. Samenlevingen polariseren en extremistische opvattingen hebben in het publieke debat vaak de overhand. De wereld oogt versplinterd terwijl politiek idealisme dikwijls ver te zoeken is. Overschatten wij de maakbaarheid van onze economische en politieke systemen? Zijn deze systemen niet te stroperig en complex geworden om wezenlijke veranderingen teweeg te brengen? Is onze wereld eigenlijk wel maakbaar?

In een tijd waarin computers en algoritmes in steeds sterkere mate bepalend zijn bij het nemen van beslissingen, is het de vraag in hoeverre wij nog in staat zijn ons eigen leven vorm te geven. Vormen wij de wereld om ons heen, of worden wij gevormd? Hebben wij als individu macht over ons leven of staan wij machteloos? Het veertigste Veerstichtingsymposium staat in het teken van maakbaarheid, macht en onmacht. Vanuit verschillende invalshoeken zullen wij dit thema onderzoeken. Maak het met ons mee.

Poster

40ste symposium 2019


Partners

AT Kearney

Randstad

Universiteit Leiden

Liberty Global

Deloitte


Gouden sponsoren

Heineken

Loyens & Loeff

Johnson & Johnson

ECP

Wolterskluwers

Leiden

DIF

Surlinio Social Media

De Brauw

PON

Van den berch van Heemstede

Pieterskerk


 +31(0)71 512 35 45