Thema 2018


VeerEvent Delft

Op 27 maart vond in Delft in de Senaatszaal van de TU Delft het VeerEvent plaats.

VeerEvent Amsterdam Geheel binnen het thema ‘Kiezen voor Kwetsbaarheid’ van het grote symposium in september kwamen twee sprekers hun visie delen over kwetsbaarheid.

Allereerst sprak Pater Elias Leyds. Hij sprak over hoe kwetsbaarheid en ‘onduidelijkheid’ binnen de natuurwetenschappen, maar ook in de samenleving, onontkomelijk is. Perfect vastleggen van dingen leidt juist tot problemen, zoals bijvoorbeeld in de Sovjet-Unie gebleken is. Kwetsbaarheid en verantwoording afleggen naar elkaar maakt juist sterk, iets wat binnen de huidige samenleving een steeds groter wordend probleem is. Ook vertelde hij áls je kwetsbare keuzes wilt maken, het prettig is om een rolmodel te hebben, waardoor je geïnspireerd wordt.

Ook sprak oud-politicus Pieter Winsemius. Aan de hand van mooie voorbeelden wist meneer Winsemius het publiek duidelijk te maken dat uit je vaste kader stappen tot heel wat moois kan leiden. Kwetsbaarheid is nauw verbonden met creativiteit. Om creativiteit te stimuleren moet je breken met je eigen, bekende, kaders. Daarnaast vertelde hij over leerprocessen en het belang van mentoren in verschillende levensfases.

Tijdens het intermezzo ging de discussie los over de stelling ‘Is kwetsbaarheid een kracht of zwakte?’.

Zowel uit de lezingen als de discussie werd door iedereen geconcludeerd dat kwetsbaarheid een kracht is, mits je de juiste mensen om je heen hebt.

Na afloop vond er in Huszár nog een afsluitende borrel plaats met ruimte om door te praten over kwetsbaarheid. Wij kijken terug op een waardevolle avond in Delft vol inspiratie en energie!

Clara van Hal


Partners

AT Kearney

Randstad

Universiteit Leiden

Liberty Global

Deloitte


Gouden sponsoren

Heineken

Loyens & Loeff

Johnson & Johnson

ECP

Wolterskluwers

Leiden

DIF

Surlinio Social Media

De Brauw

PON

Van den berch van Heemstede

Pieterskerk


 +31(0)71 512 35 45