Over Hoop

Wietse van der Werf

15 sep 2016 15:05 - 15:30

Wietse van der Werf is de oprichter van een aantal natuurorganisaties zoals the Black Fish, die zich internationaal inzetten voor het waarborgen van een gezonde en veilige zee. Sinds een aantal jaar doet hij dat door overheden, bedrijfsleven en burgers op een vernieuwde manier te betrekken, en hen faciliteert zich in te zetten vanuit hun intrinsieke motivatie en eigen vakgebied.

Wietse valt onder de sprekersgroep van Neerlands Hoop: Vertegenwoordigers van een explosie van ondernemerschap en ideologische drang in Nederland, die zich afzetten tegen de verstarring in de wereld als gevolg van groeiende angst en verwarring. Zij bieden de maatschappij hoop in bange dagen