In staat van Angst

Thema & Foto’s 2013

In Staat van Angst
19 sep 2013 8:30 - 8:00

In Staat van Angst – Inspiratie of stagnatie?

Sommige mensen stellen dat de westerse mens het nog nooit zo goed heeft gehad, maar nog nooit zo bang is geweest…. Hoe bizar is dat?! Staan welvaart en angst dan zo volledig los van elkaar? Of gaat het erom dat hoe hoger je bent gekomen, hoe dieper je kunt vallen? Een oud Nederlands gezegde stelt ‘De mens lijdt het meest aan het lijden dat hij vreest’. Betekent dit dat je niet leed hoeft te ervaren om angstig te zijn? Omdat angsten zo’n grote invloed hebben op individuen en de samenleving is het belangrijk dat we over angst nadenken, deze doorgronden en ons van de effecten bewust zijn.

De mens is biologisch gezien de laatste decennia eigenlijk niet veel veranderd, samenlevingen daarentegen wel. Angsten zijn er nu niet meer of minder maar de aard van angsten verandert wel door de jaren heen. Zo heeft onze angst voor een mogelijke inval van de Sovjet Unie plaats gemaakt voor de angst voor terrorisme en/of voor de vrees dat Brazilië en China ons als economische grootmachten gaan inhalen en onze eigen welvaart afneemt. Hoe zullen dit soort angsten zich vertalen? Gaan we er iets positiefs tegen doen om ze het hoofd te bieden of gaan we alleen maar in het defensief? En wetende dat angst een zeer belangrijke drijfveer is in het handelen van mensen, hoe wordt er met het fenomeen omgegaan door het landsbestuur, de politiek en het bedrijfsleven? In hoeverre wordt er gebruik of misbruik van gemaakt?

Veel burgers bevinden zich in een staat van angst maar waartoe zijn zij door angst in staat? Over het algemeen wordt angst negatief geassocieerd, maar het heeft ook positieve kanten. Bepaalde reacties op angst brengen ook goede zaken voort, zoals het bouwen van nog hogere dijken tegen de verwachte stijging van de zeespiegel. Ook voor bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen en religies brengt de angst positieve resultaten. Maken zij niet dankbaar gebruik van onze angsten?

Het 34ste symposium van de VeerStichting gaat over de invloed van angst. We zullen het fenomeen angst vanuit verschillende invalshoeken benaderen, het leren begrijpen en zien hoe het doorwerkt in de maatschappij. Als je ervan uitgaat dat angsten bestaan en niet verdwijnen, hoe moet je dan omgaan met je angsten en in hoeverre laat je jouw handelingen hierdoor beïnvloeden? Maakt angst ons passief? Of is het ergens evolutionair van belang om angstig te zijn? Hoe moeten en mogen overheden, politiek en bedrijfsleven omgaan met of zelfs gebruik maken van angsten van individuen? Kortom, tijdens dit symposium zal de beïnvloeding van angst op de mens, de maatschappij en de gevolgen hiervan voor nu en in de toekomst, centraal staan!


© Mark Kuipers, Hollandse Hoogte

Symposiumvoorzitter:

Lousewies van der Laan

Sprekers:

Herman Philipse

Merel Kindt

Sir Ivor Roberts

Sir Geoffrey Nice

Joost Conijn

Kim Putters

Graham Allison

Joseph Oubelkas

Peter van Uhm

Deeyah

Wiebe Draijer

Werkgroepleiders:

Patrick Overeem

John Fiszbajn

Jasper Zuure

Ron de Kloet

Guido Heezen

Ockje Tellegen

Deeyah

Ram Manikkalingam

Tom Loonen

Edwin Bakker

Lamyae Aharouay

Lennart Booij

Jan Smits

Ton Siedsma

Bestuur:

Edmée Schimmelpenninck – Voorzitter

Daan van Thiel – Penningmeester

Henrique Franssens – Thematicus

Dorien van den Berg – Deelnemers

Nick Jongerius – Marketing & Logistiek

Ceremoniemeesters:

Nienke Schouten

Michiel Beks