Alles is Economie

Thema & Foto’s 2011

Poster Veer Stichting 2011 – Alles is Economie

Alles is Economie

Nicholas Sarkozy, president van Frankrijk, wil in het bruto nationaal product ook factoren als gezondheid en geluksgevoel meewegen. In de gezondheidszorg worden zorghandelingen geclassificeerd en gekwantificeerd om de uit de pan rijzende kostenstijging te beteugelen. Wetenschappers worden steeds vaker beoordeeld louter op basis van aantallen citaties en publicaties in toptijdschriften. Facebook is naast een netwerk om vriendschappen te onderhouden ook het ultieme middel om jezelf mee op de markt te zetten.

In deze voorbeelden is een patroon te onderkennen van voortgaande economisering, van het toepassen van in de economische wetenschap ontwikkelde denkwijzen op terreinen die tot voor kort buiten het bereik van de economie in strikte zin lagen. Kerntermen daarin zijn kwantificering, schaarste, efficiëntie, markt en kosten- en batenoverwegingen. Het zijn deze termen die in het dagelijks leven de dienst uitmaken, zowel in de meest private uithoeken als ziekte, vriendschap en partnerkeuze, als ook in de wetenschappen en mondiale politiek.

Zijn er zaken waar de economische benadering eigenlijk geen raad mee weet of moeten we ons laten uitdagen om met die benadering ernstiger en ook creatiever om te gaan? Zijn er gebieden die om een radicaal andere benadering vragen? Wat gebeurt er met zaken die van onschatbare waarde zijn? Zijn wij naar economische model inderdaad te allen tijde uit op eigen gewin en is elke vorm van onbaatzuchtigheid daarmee afgeschreven?

Het lijkt er immers op dat niet alleen politiek-maatschappelijke processen, maar ook het menselijk handelen gestuurd is door economische motieven. Op het symposium van de Veer Stichting zullen wij op zoek gaan naar de grenzen van de economische heerschappij. Een besef van de voortschrijdende economisering verhindert niet, maar zet juist aan om te zoeken naar een maatstaf die recht doet aan wat wij echt van waarde achten.

 

Symposiumvoorzitters:
Rick van der Ploeg
Barbara Baarsma
Sprekers:
Gideon Rachman
Tim Harford
Joel Mokyr
Deirdre McCloskey
Matt Ridley
Abram de Swaan
Hans Wijers
Chandran Nair
Th.C.W. Oudemans
Yoel Gamzou
Arnon Grunberg

Studentsprekers:
Tatu Westling
Teun van der Laan

Werkgroepleiders
Ingrid Geesink
Chantal Steegers
Marcel Zuijderland
Guido Persijn
Anton Dautzenberg
Rutger Lemm
Jasper Jan de Konink
Steven Pont
Daan Heerma van Voss
Ad van Nieuwpoort
Marike Stellinga
Axel Arnbak
Arnold Roosendaal
Arjen van Veelen
Ali Al-Jaberi
André Knottnerus
Ferry Breedveld
Bestuur:
Joram Bek – voorzitter
Laura Stiekema – Penningmeester
Nynke van Verschuer – Thematica
Philip Michgelsen – Deelnemers
Adriaan van der Helm – Marketing & Logistiek
Ceremoniemeesters:
Quirijn Cohen Tervaert
Maud de Mol van Otterloo