Alles onder controle?

Thema & Foto’s 2009

Alles onder controle
2009 Alles onder Controle?

De schijnwerpers zijn op ons gericht. Wij, als individuen, hebben in een steeds opener en complexer wordende wereld de vrijheid, maar ook de plicht om ons te ontwikkelen en te ontplooien. Gelukkig hebben wij in deze vrijheid alles onder controle. Wij voelen ons verantwoordelijk voor onszelf en voor de maatschappij.

Toch? 

In de vrije en open samenleving worden wij tegelijkertijd geconfronteerd met onzekerheden. Wij gaan deze te lijf door zekerheden in te bouwen voor onszelf en de maatschappij; de behoefte aan controle is te ontwaren.

Wanneer is controle goed en wanneer juist niet? Tot hoever mag en kan controle gaan?

Nieuwe vormen van controle verschijnen op het toneel van individu en maatschappij. Blijven wij in dit toneel de hoofdrolspelers met individuele vrijheid of verworden wij langzamerhand tot poppetjes in de poppenkast die aan touwtjes zijn gebonden, misschien wel zonder dat wij dit zelf weten? Laten wij het verantwoordelijkheidsgevoel voor onszelf en de maatschappij te gemakkelijk overmeesteren door het verlangen naar controle en (schijn)zekerheid?

De grenzen van controle lijken zich sluipend te verleggen. Balancerend op deze grenzen gaat de VeerStichting op zoek naar de tegengestelde krachten van controle. Zoekt u mee?

Sprekers:
Keith Bakker
Piet Hein Donner
Tex Gunning
Iona Heath
Christan van ’t Hof
Kishore Mahbubani
Dambisa Moyo
Farish Noor
Manon Ossevoort
Petra Prescher
Govert Schilling
Daniël Solove
Ed SpanjaardSymposiumvoorzitter:
Jeroen SmitWerkgroepleiders:
Barbara Besançon
Antoine Bodar
Tessa Boerman
Lennart Booij
Carolina de Bourbon
Desanne van Brederode
Herman van Gunsteren
Oscar David
Peter Delahay
Wouter van Dieren
Maarten Frankenhuis
Andreas Kinneging
Arthur Docters van Leeuwen
Marjan van Lier
Henriëtte Prast
Willem de Ridder
Kris Verburgh
Rembrandt Zuijderhoud

Bestuur:
Gillis Wesselman van Helmond – Voorzitter
Arjan Kreischer – Penningmeester
Claartje van Dam – Thematica
Caroline Stoop – Deelnemers
Ewoud van der Leek – Marketing & Logistiek

Ceremoniemeesters:
Valerie Haans
Mark von Weiler