Opladen!

Thema & Foto’s 2008

Opladen!
2008 Opladen!

Op zoek naar de generator van een nieuwe generatie.
Het 29e Veer Stichting symposium zal in het teken staan van nieuwe energie. Enerzijds de energie van een jongere generatie; een generatie die hard op zoek is naar eigen idealen. Anderzijds is de energie van inspirerende vertegenwoordigers van de oudere generatie van essentieel belang. Opladen! begint met het kanaliseren van deze energiebronnen. Wij dienen ons af te vragen hoe wij deze nieuwe energie gaan gebruiken. Alleen zo kunnen wij ons individueel en collectief inzetten voor onze eigen toekomst. Wat is de generator van deze nieuwe generatie?

Onze samenleving staat op dit moment voor een aantal fundamentele uitdagingen. Klimaatveranderingen, economische tegenslagen en energie- en voedseltekorten geven aanleiding tot zorg. Deze uitdagingen zijn abstracter en complexer dan de problemen waar wij in het verleden mee te maken hebben gehad. Hoe gaat de nieuwe generatie, in een snel veranderende mondiale samenleving, met deze uitdagingen om? De huidige generatie is flexibel, mobiel en dankzij technologische vooruitgang makkelijk en snel op de hoogte van de verschillende ontwikk elingen in de wereld. Tevens is deze generatie in toenemende mate op zoek naar spirituele en/ of (religieuze) bezinning. Kunnen deze ontwikkelingen dienen als generator voor de nieuwe generatie?

Wij staan aan de vooravond van een nieuwe periode. Men dient te beseffen dat wij verantwoordelijk zijn voor onze eigen toekomst. Het moment is aangebroken om vooruit te denken. Het woord is nu aan de huidige generatie.

Vraag uzelf eens af: neemt ú uw maatschappelijke verantwoordelijkheid? Durft u een proactieve houding aan te nemen en een antwoord te formuleren op de uitdagingen van de toekomst? Wat bent u bereid om daadwerkelijk te doen of te laten? Dit symposium zal een inspiratiebron vormen voor de uitdagingen die ons te wachten staan.

OPLADEN! op zoek naar de generator van een nieuwe generatie. En daar hebben wij ú voor nodig.

Sprekers: 
Prof. Dr. Lord Alec Broers
Theo Jansen
Lida Abdul
Drs. Robert Polet
Prof. Dr. Tariq Ramadan
Harald Doornbos
Gotham Chopra
Prof. Dr. Valerie Frissen
Prof. Geoff Mulgan
Dr. Ernest Chijoke MaduWerkgroepleiders: 
Saïd Bensellam
Eveline de Bruijn
Esma Choho
Thomas Erdbrink J
oris van Hoboken
Christian van ’t Hof
Ila Kasem
Gitta Luiten
Marije Meerman
Heleen Mees
Adriaan Mol
Caroline Omloo
Marcel van der Schaaf
Erlijn Sie
Elena Simons
Jan Six
Sophie van der Stap
Naema Tahir
Dolf Teuwen
Kris Verburgh
Willemijn Verloop
Ynzo van Zanten

Symposiumvoorzitter: 
Z.K.H. Prins Constantijn

Bestuur: 
Stefanie Bruinse – Voorzitter
Philip Gallas – Penningmeester
Hakim Taouati – Thematicus
Suzanne Leijten – Deelnemers
Joost van der Mersch – Marketing & Logistiek

Ceremoniemeesters: 
Benjamin Bourgonje
Anouk Daamen