Kracht van de Kudde

Thema & Foto’s 2007

kracht van de kudde

Wij zijn sociale dieren. Wij zoeken bescherming, erkenning en bevestiging bij elkaar. Door ons te verenigen zijn wij in staat doelen te bereiken, die wij alleen nooit voor elkaar kunnen krijgen. In onze collectieve kracht schuilt echter ook een gevaar. Bij misbruik kan de norm van de kudde tot middelmatigheid, intolerantie en vreselijke vormen van kuddegedrag leiden, zoals het ontduiken van de eigen verantwoordelijkheid.

Anderzijds voelen wij ons unieke individuen en hechten veel waarde aan onze keuzevrijheid. Op basis daarvan en van onze individuele motieven legitimeren wij onze beslissingen. Toch laten wij ons in onze keuzes beïnvloeden door normen en waarden van verschillende sociale groepen waartoe wij behoren. De beperkingen en grenzen van het individualisme beginnen nu aan het licht te komen.

Door de toename van nieuwe vormen van collectiviteit, met name op het internet, treedt de ‘kudde’ als belangrijke raadgever meer op de voorgrond. De opkomst van culturen waarin het individu een andere rol speelt binnen het collectief dan bij ons geeft stof tot nadenken. Daarnaast nodigt de westerse samenleving uit om toe te geven aan kuddegedrag. Is individualisme dan een droom? Zijn wij nog wel vrij in het maken van keuzes? Wanneer zijn wij in staat om buiten de groep te staan?

Zou het zo moeten zijn dat de kracht van de kudde juist schuilt in de ruimte die geboden wordt aan afwijkende individuen om tegen de massa in te groeien en te bloeien? Of is het toch zo dat eendracht macht maakt en wij alleen kunnen overleven dankzij onze kudde? Wat is de werkelijke kracht van de kudde?Sprekers:
Dr. Shashi Tharoor
Dr. David Weinberger
Marc Lammers
Naomi Klein
Domitila Mukantaganzwa
Prof. Dr. Jan Willem Duyvendak
Drs. Jaap Peters
Dr. Khaled Hroub
Onek Patrick Sam
Jason Hunter


Symposiumvoorzitter:
Bas Haring


Werkgroepleiders:
Otto Adang
Barbara Besancon
Manfred Bik
Tessa Boerman
Carolina de Borbon
Parma Laurens
Jan Brinkhorst
Rudolf Buurma
Ber Damen
Menno van Hoeve
Joep de Hart
Petra Hoogerwerf
Dirk Houtgraaf
Patrick van Veen
Khaled Hroub
Menno Hurenkamp
Jtsering Jampa
Agnes Jongerius
Henk Kesler
Alex Klusman
Eric van Bruggen
Raul Lansink
Thomas Loudon
Arend Jan van de Beld
Jaap Spreeuwenburg
Carlijn Wiebenga
Bas Verhart
Rob Wijnberg


Bestuur: 
Jasper Zuure – Voorzitter
Michiel Verboom – Penningmeester
Nadine Schimmelpenninck – Thematica
Doryan Daamen – Deelnemers
Josanne Versteeg – Logistiek


Ceremoniemeesters: 
Steffen Boon
Elisabeth Cook