Emotie als Motief

Thema 2006

Emotie als Motief
12 okt 2006 8:00 - 9:00

Emotie als Motief

U voelt zich een rationeel wezen. Handelend op basis van feiten en ogenschijnlijk rationele motieven legitimeert u uw beslissingen. Maar door de toegenomen complexiteit van uw omgeving is de emotie als belangrijke raadgever meer op de voorgrond getreden. Daarnaast wordt de samenleving zo ingericht dat u snel aan uw emotie kunt toegeven. De emotie, fundamenteel onderdeel van elke keuze, is niet meer weg te denken uit de maatschappij.

Het symposium zal de rol die de emotie speelt – bewust en onbewust – vanuit verschillende invalshoeken belichten. Zijn veel van uw beslissingen niet in werkelijkheid gestoeld op uw emotie; veel meer dan u kunt of durft te erkennen? Hoe kunnen handelingen gerechtvaardigd worden, zonder dat er is stilgestaan bij de invloed van de emotie?

De tijd is gekomen om meer inzicht te zoeken in de rol van de emotie in het menselijk denken en doen. Pas na bewustwording van het gewicht van emoties in uw afwegingen kunt u een weloverwogen beslissing maken. Heeft onze maatschappij baat bij vormgevers die hun emotie een plek geven? In hoeverre wilt u dat emotie fungeert als een motief voor uw handelen; als een motief in het patroon van uw leven?

Sprekers:

Prof. dr. mr. Herman Philipse

Prof. Jisi Wang

Drs. Ben Verwaayen

Prof. dr. Sadik Jalal Al Azam (Abdelkader Benali)

Dr. Kaouthar Darmoni

The Rt Hon. David Trimble MLA

Chesa Boudin

Sander Leemans & Selby Gildemacher

Eddy Terstall

Dr. John Francis

Kyle Mac Donald

 

Symposiumvoorzitter:

Felix Rottenberg

 

Bestuur:

Axel Arnbak – Voorzitter

Mathijs Blikkendaal – Penningmeester

Madeline Dijckmeester – Thematica

Berend-Jan de Bruin – Deelnemers

Cathelijne Otte – Logistiek

 

Ceremoniemeesters:

Charlotte Groeneveld

Pieter de Haas