Het Misverstand

Thema 1989

Het Misverstand

Het Misverstand. ”Ik begrijp precies wat U bedoelt”

Sinds de dagen van Babel weet de mens dat misverstanden hinderlijk en onvermijdelijk zijn. Soms weet men van de nood een deugd te maken door zich te hullen in een wolk van `strategische vaakheid’; zo kan het misverstand een zeer rendabele zaak zijn.

Pogingen het verschijnsel ‘misverstand’ uit ons leven te bannen zijn doorgaans blijven steken bij het `verbeteren’ van de taal zelf. Dat er andere factoren in het spel zijn, zoals bijvoorbeeld de aard van persoonlijke verhoudingen, wordt vaak over het hoofd gezien.

Het spreekt voor zich dat in een samenleving met een grote verscheidenheid aan denkpatronen deze problematiek zeer complexe vormen kan aannemen. Tussen het toenemende aantal specialismen – elk met hun eigen taal, het ‘jargon’ – gapen wijde en diepe kloven. En dan hebben we het nog niet eens over de groeiende invloed van andere culturen, waarmee iedere samenleving zich geconfronteerd ziet.

Enerzijds lijkt de samenleving meer en meer uiteen te vallen in kleine sectoren, anderzijds noopt een aantal wereldwijde problemen tot een gezamenlijke aanpak. In het ‘werelddorp’ is de noodzaak tot samenwerking en internationalisering groter dan ooit – evenals de kans op misverstanden.

Het doel van het symposium zal zijn het misverstand te leren hanteren en niet onze energie te stoppen in – doorgaans vergeefse – pogingen het te voorkomen. Want kan en wil de mens wel zonder Het Misverstand?

Sprekers: 
Dr. Paul Watzlawick
Prof. Gibson Burrell
Alexandra Jankovic
Prof. Roger Fisher
Karel van Wolferen
Ir. W. DikSymposiumvoorzitter: 
Prof. Mr. J.F. Glastra van Loon

Bestuur: 
Paul Nieuwenburg – Voorzitter
Caroline van Nieuwkerk
Allard Sjollema
Ebe van der Spek
Lidwien Vehmeyer