Inhaken of Afhaken?

Thema 1982

Inhaken of Afhaken

Inhaken of afhaken?

Het doemdenken hangt als een grauwe nevel over de maatschappij. En daar zijn genoeg redenen voor aan te wijzen. Eén daarvan is de botsing tussen mens en instituut. Organisaties en samenleving dreigen uit elkaar te groeien. De overheid lijkt daarbij uitsluitend reactief in haar handelen, het bedrijfsleven lijkt sociale doeleinden te verwaarlozen, pressiegroepen lijken uitsluitend oog te hebben voor eigen groepsbelang. Velen isoleren zich en haken af.

Wat gaan we eraan doen? Er zijn wel degelijk positieve mogelijkheden, daar is iedereen het over eens. Uiteindelijke vormen we zelf de maatschappij en het zal van onze eigen inzet en kritische opstelling afhangen hoe de toekomst eruit gaat zien. Op het derde symposium gaan we onderzoeken waar de mogelijkheden liggen. Er worden actuele vragen aan de orde gesteld die voor iedereen van belang zijn.

Sprekers:
Geert Hofstede
Charles Ritterband
Peter Mueller
Joseph Jaworski
G. Brenninkmeijer
Jay Ogilvy
Symposiumvoorzitter:
Marc BattailleBestuur: 
Hendrik Goeman Borgesius – Voorzitter
Hugo Boreel
Maurice Eykman
Godert Tegelberg

Assistentie: Monique Tiedemann