Onbegrensd ID

Manuela Kalsky

kalsky
15 okt 2015 14:05 - 2:50

Manuela Kalsky bekleedt momenteel de Edward Schillebeeckx leerstoel voor Theologie en Samenleving aan de Vrije Universiteit en is tevens directeur van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving. Zij doet onderzoek naar de huidige rol van religie in Noord-West Europa. Hoewel het merendeel van de wereldbevolking religie als een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit beschouwt, wordt Noord-West Europa de afgelopen decennia gekenmerkt door razendsnelle secularisering. Zij zal inzicht geven in deze ontwikkeling en het fenomeen ‘multiple religious identity’ belichten, waarbij mensen in hun zoektocht naar zingeving meer en meer putten uit verscheidene religieuze en niet-religieuze bronnen.

Bekijk het verhaal van Manuela Kalsky op het VeerStichting symposium