Verdwaald in Overvloed

Ab Klink

Ab Klink
21 sep 2012 15:00

Ab Klink (1958, Stellendam) leidt de adviespraktijk voor de Nederlandse zorgmarkt bij strategisch adviesbureau Booz & Company. Per 1 september 2011 heeft hij daarnaast een aanstelling als hoogleraar Zorg, Arbeidsmarkt en Politieke sturing aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Klink behaalde in 1985 zijn doctoraalexamen sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en promoveerde in 1991 in de rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden. Van 1992 tot 1999 werkte hij op het ministerie van Justitie en van 1999 tot 2007 was hij Directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. In 2003 werd Klink lid van de Eerste Kamer voor het CDA en van 2007 tot 2010 was hij minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet Balkenende IV.